Oznamovacie povinnosti – študent strednej školy

Za študentov stredných škôl platí počas štúdia zdravotné poistenie štát. Po maturite alebo získaní výučného listu prichádza zmena. Kedy je potrebné kontaktovať zdravotnú poisťovňu?

Stredoškolák má po skončení školy zdravotné poistenie pokryté najdlhšie do konca prázdnin. Do 31. augusta zaňho odvádza platby poistného štát.

Kedy nám netreba nič oznamovať

  • Ak sa zamestnáte.
  • Ak pokračujete v štúdiu na vysokej škole na Slovensku.
  • Ak začnete podnikať – stanete sa živnostníkom.
  • Ak sa prihlásite na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie.

Čo nám treba oznámiť

  • Ak plánujete pokračovať v nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu.
  • Ak začnete podnikať inou formou ako na živnosť (napr. tlmočník, umelec, obchodný zástupca, finančný poradca, daňový poradca, autor).
  • Ak odchádzate pracovať do zahraničia.
  • Ak budete pokračovať v štúdiu na vysokej škole v zahraničí.
  • Ak budete po 31. auguste dobrovoľne nezamestnaný (neprihlásite sa na úrade práce, nezamestnáte sa, ani nezačnete podnikať). Lehota na prihlásenie samoplatiteľa zdravotného poistenia je do 8. októbra.
  • Ak prerušíte štúdium z iných ako zdravotných dôvodov.

Ako nám oznámite zmeny

Časté otázky