Poistenie po návrate zo zahraničia

Ak ste sa po dlhšom čase v zahraničí, kde ste boli aj zdravotne poistení, vrátili na Slovensko, podľa zákona je potrebné poistiť sa v tunajšej zdravotnej poisťovni. Ak ste sa rozhodli pre Dôveru, do 8 dní podajte prihlášku na verejné zdravotné poistenia a zašlite nám potrebné doklady.

Platí to pre nasledovné prípady:

 • ak ste ukončili zamestnanie a poistenie v zahraničí,
 • ak ste ukončili samostatnú zárobkovú činnosť (SZČO) a poistenie v zahraničí,
 • ak ste ukončili dlhodobý pobyt v zahraničí (v inom členskom štáte alebo v niektorej z tretích krajín),
 • alebo osoba prestala spĺňať podmienky určené pre nezaopatrených rodinných príslušníkov (NRP).

Aké doklady od vás potrebujeme?

Ak ste ukončili zamestnanie:

 • doklad o zániku zamestnania v inom členskom štáte / tretej krajine
 • doklad o zániku zdravotného poistenia v zahraničí alebo kópiu preukazu poistenca na identifikáciu zdravotnej poisťovne v zahraničí, za účelom vyžiadania poistných dôb, ak ste sa vrátili z krajiny EÚ.

Ak ste ukončili SZČO:

 • doklad o zániku samostatnej zárobkovej činnosti v inom členskom štáte / tretej krajine
 • doklad o zániku zdravotného poistenia v zahraničí alebo kópiu preukazu poistenca na identifikáciu zdravotnej poisťovne v zahraničí, za účelom vyžiadania poistných dôb, ak ste sa vrátili z krajiny EÚ.

Ak ste sa vrátili z dlhodobého pobytu v zahraničí (krajina mimo EÚ):

 • doklad o zániku zdravotného poistenia v zahraničí
 • doklad o návrate z dlhodobého pobytu zo zahraničia (tretej krajiny)

Ak už nespĺňate podmienky pre nezaopatrených rodinných príslušníkov:

 • rodný list u detí do 18 rokov
 • doklad o zániku zárobkovej činnosti nositeľa
 • doklad, ktorý preukazuje ukončenie nezaopatrenosti (ukončenie štúdia, pracovná zmluva, živnostenský list...)
 • doklad o zániku zdravotného poistenia nositeľa alebo nezaopatreného rodinného príslušníka v inom členskom štáte

Ako nám doručiť oznámenie a doklady?

Prihlásiť sa do Dôvery môžete aj online. Nezaberie vám to viac ako tri minúty.