Žiadosť o schválenie úhrady doplatku lieku čiastočne hradeného z verejného zdravotného poistenia

Žiadosť o schválenie úhrady doplatku lieku čiastočne hradeného z verejného zdravotného poistenia