Žiadosti k liečbe v cudzine

Žiadosť o refundáciu platby v hotovosti za neodkladnú starostlivosť (vecné dávky) poskytnutú v inom členskom štáte EÚ
Žiadosť o refundáciu úhrady plánovanej zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom státe EÚ