Materská a rodičovská dovolenka

Rodičia na materskej a rodičovskej dovolenke sú poistencami štátu. Zdravotnej poisťovni to oznamovať nemusia. Oplatí sa však overiť si, či nám túto zmenu príslušné úrady nahlásili. Najjednoduchšie a najrýchlejšie to zistíte v Elektronickej pobočke.

Materská dovolenka

  • Ak ste zamestnancom, pri nástupe na materskú dovolenku nie je potrebné kontaktovať zdravotnú poisťovňu.
  • Ak ste pred materskou dovolenkou podnikali (SZČO), v Elektronickej pobočke sa oplatí overiť si, či nám príslušné úrady nahlásili zmenu vášho statusu.*

* V sekcii Moji platitelia označte možnosť Platí za mňa štát, v nej skupinu Poberám náhradu príjmu - osoba na PN, MD, OČR. V ďalšom kroku vypíšte dátum začiatku materskej dovolenky a priložte doklad zo Sociálnej poisťovne.

Viete už, do ktorej zdravotnej poisťovne prihlásite svoje dieťatko? Ak sa rozhodnete pre Dôveru, všetko podstatné vybavíme za vás. Nezabudnite, že tak treba urobiť do 60 dní od narodenia.

Rodičovská dovolenka

  • Pri prechode z materskej dovolenky na rodičovskú nie je potrebné nič oznamovať.
  • Ak nastupujete na rodičovskú dovolenku, ktorá nenadväzuje na materskú, oplatí sa skontrolovať si svoj status v Elektronickej pobočke.*

*V sekcii Moji platitelia označte možnosť Platí za mňa štát, v nej skupinu Iné - Osoba, ktorá poberá rodičovský príspevok. Potom vypíšte dátum začiatku rodičovskej dovolenky a priložte doklad z úradu práce.

Dieťa má 3 roky

Čo nám netreba oznamovať

  • Ukončenie rodičovskej dovolenky a nástup do zamestnania.
  • Rodičovský príspevok pre dieťa do 6 rokov s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. O „predĺženej" rodičovskej dovolenke sa dozvieme od úradu práce. Odporúčame vám však overiť si svoj status v Elektronickej pobočke v sekcii Stav účtu - Moji platitelia.

Kedy nás treba kontaktovať

  • Ak chcete ostať poistencom štátu ako osoba, ktorá sa celodenne stará o dieťa do 6 rokov. Zdravotné poistenie si platiť nemusíte, musíte nám však túto zmenu oznámiť. *
  • Ak sa stanete samoplatiteľom zdravotného poistenia. Ak vaše dieťa nastúpilo do materskej školy, vy ste sa však nezamestnali, nepodnikáte a štát za vás neplatí zdravotné poistenie z iného titulu, prestávate byť poistencom štátu. Ako samoplatiteľ sa najrýchlejšie prihlásite cez Elektronickú pobočku v sekcii Moji platitelia.

*Najjednoduchšie to urobíte v Elektronickej pobočke v sekcii Moji platitelia. Zvoľte možnosť Platí za mňa štát, v nej skupinu Iné. Označte, že ste osoba, ktorá sa stará o dieťa do 6 rokov. Nezabudnite priložiť sken alebo fotku rodného listu dieťaťa.

Špecifické prípady

SZČO a starostlivosť o dieťa do 6 rokov

Ostali ste po rodičovskej dovolenke doma s dieťaťom do 6 rokov a súčasne ste SZČO? V taktom prípade prichádza k súbehu platiteľov, keďže ste súčasne aj poistencom štátu.

Vaša povinnosť uhrádzať mesačné preddavky poistného závisí od vášho príjmu/vymeriavacieho základu z vašich príjmov z podnikania. Povinnosť uhrádzať mesačné preddavky poistného vám zanikne, ak živnosť pozastavíte.