Študenti

Končíte školu? S ukončením školských povinností prichádzate o status študenta. Počas štúdia na strednej a vysokej škole za vás platil zdravotné poistenie štát. Teraz však nastane zmena. V akých prípadoch je potrebné kontaktovať zdravotnú poisťovňu?

  • Za absolventa strednej školy platí poistné štát do konca letných prázdnin, najdlhšie do 31. augusta.
  • Absolvent vysokej školy je poistencom štátu do dňa zloženia štátnej záverečnej skúšky.

Vo väčšine prípadov nám absolventi stredných a vysokých škôl nemusia nič oznamovať. O tom, že ste ukončili štúdium a teda prestali ste byť poistencami štátu, sa dozvieme z ministerstva školstva.

Nemusíte nám oznamovať

  • Ak sa po škole zamestnáte.
  • Ak sa stanete živnostníkom (SZČO).
  • Ak sa prihlásite na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie.
  • Ak pokračujete po maturite v štúdiu na vysokej škole.
  • Ak po získaní vysokoškolského diplomu alebo vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške pokračujete denným doktorandským štúdiom.

Čo nám treba oznámiť

  • Ak odchádzate za štúdiom alebo za prácou do zahraničia.
  • Ak začínate podnikať inak ako na živnosť (napr. ako lekár, tlmočník, umelec, obchodný zástupca, finančný poradca, autor).
  • Ak si začnete zdravotné poistenie odvádzať sám ako samoplatiteľ (stanete sa dobrovoľne nezamestnaným).

Ako nám to dáte vedieť