Dopravná zdravotná služba

Dopravná zdravotná služba vprípade potreby zabezpečí pacientovi prevoz do zdravotníckeho zariadenia, medzi zdravotníckymi zariadeniami anásledne, po poskytnutí zdravotnej starostlivosti, zo zdravotného zariadenia.

Prevoz pacienta dopravnou zdravotnou službou zo zdravotných dôvodov je hradený zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. Návrh na prevoz určuje ošetrujúci lekár na základe stavu, charakteru a rozsahu zdravotnej starostlivosti.

Poplatky neplatí

Od poplatku za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti za dopravu je oslobodený poistenec:

  • zaradený do chronického dialyzačného programu alebo do transplantačného programu,
  • ktorému sa poskytuje onkologická liečba – pacient počas liečby neplatí poplatky za dopravu, no ak potrebuje dopravu
  • aj na kontrolné vyšetrenia po skončení liečby, poplatok za dopravu už platí
  • ktorému sa poskytuje kardiochirurgická liečba – rovnako ako u onkologických pacientov si po ukončení liečebného
  • procesu poistenec platí poplatok za dopravnú zdravotnú službu,
  • so zdravotným postihnutím, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu autom,
  • ktorý je počas hospitalizácie prepravovaný do inej nemocnice.

Pomohol vám tento článok?
Nenašli ste čo ste hľadali?