Rýchla zdravotná pomoc (záchranná zdravotná služba)

Záchranná zdravotná služba poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Zabezpečujú ju operačné strediská tiesňového volania.

Neodkladná zdravotná starostlivosť

Neodkladná zdravotná starostlivosť je definovaná ako zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie.

Bezplatnú tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby

155

Pomohol vám tento článok?
Nenašli ste čo ste hľadali?