Čo si treba zobrať do kúpeľov

Do kúpeľov si so sebou nemusíte brať žiaden dokument z Dôvery. Určite však nezabudnite na:

  • preukaz poistenca,
  • občiansky preukaz,
  • zdravotné pomôcky a lieky, ktoré pravidelne poistenec používa, a to v takom množstve, aby vystačili na celú dĺžku pobytu,
  • potvrdenie o aktuálnom zdravotnom stave od ošetrujúceho lekára staré maximálne 14 dní. Toto potvrdenie slúži na to, aby vylúčilo, že poistenec v dôsledku kúpeľnej liečby hrozili komplikácie alebo zhoršenie zdravia. Potvrdenie poistenec predloží v kúpeľoch pri vstupnej prehliadke,
  • predvolanie na kúpeľnú liečbu, ktoré vám zaslali kúpele.
Pomohol vám tento článok?