Onkologická liečba v Prahe

Pre našich poistencov sme hľadali zdravotnícke zariadenie ponúkajúce špičkovú onkologickú liečbu, ktorá nie je dostupná na Slovensku. Vzhľadom na pozitívne skúsenosti pacientov s liečbou prostredníctvom protónového ožarovania sme podpísali zmluvu s Protónovým centrom v Prahe. .

Postup pred poskytnutím liečby

Liečbu v Protónovom centre v Prahe po individuálnom schválení každej žiadosti uhradíme dospelým aj detským pacientom, ktorí majú diagnostikované nasledovné ochorenia:

  • malígne nádory centrálneho nervového systému,
  • malígne nádory hlavy a krku,
  • malígne nádory urogenitálneho systému.

Protónová terapia je súčasťou radiačnej onkológie. Preto o vhodnosti vášho ochorenia na liečbu v Protónovom centre rozhoduje radiačný onkológ na pracovisku radiačnej onkológie.

Takéhoto lekára nájdete v:

Ak ste onkologický pacient, no nenavštevujete ambulanciu radiačného onkológa, postupujte nasledovne:

  • Konzultujte možnosť liečby v protónovom centre so svojim ambulantným onkológom.
  • Ak uzná za vhodné, odošle vás za špecialistom radiačnej onkológie na jedno z vyššie spomínaných pracovísk. V prípade detí pošle (hemato)onkológ vaše dieťa na konzultáciu k rádioterapeutovi pre dospelých (u nás nie sú špecialisti pre deti, preto zdravotný stav dieťaťa vyšetruje rádioterapeut pre dospelých).
  • Na tomto pracovisku vás bude čakať komplexné vyšetrenie so zhodnotením doteraz vykonaných vyšetrení.
  • Preto si so sebou vezmite všetku potrebnú dokumentáciu.
  • Váš ambulantný onkológ vám vystaví výmenný lístok.
  • Termín na radiačnej onkológii si dohodnite s pracoviskom, ktoré je vám najbližšie. V urgentných prípadoch na termín nečakáte.
  • Po odporučení radiačného onkológa na Slovensku kontaktujte Protónové centrum v Prahe a dohodnite si prvú konzultáciu. Na prvé vyšetrenie získate termín v priebehu dvoch - troch dní.

Kontakt:

Proton Therapy Center Czech s.r.o.
Budínova 2437/1a
Praha 8, 180 00
Tel: +420 222 999 000
E-mail: [email protected]
GPS: 50.1171363, 14.4646944 

S Protónovým centrom komunikujeme my, preto nám nemusíte zasielať žiadne doklady ani žiadosti. O liečbu nás žiada priamo toto zdravotnícke zariadenie. 

Hoci liečba je ambulantná (nevyžaduje si vašu hospitalizáciu v nemocnici), u detských pacientov je niekedy potrebná aj hospitalizácia. V takomto prípade je schvaľovací proces úhrady štandardný ako pri každej ústavnej liečbe v zahraničí. Aj v tomto prípade platí, že všetku administratívu vybavíme za vás v spolupráci s Protónovým centrom. 

Prvé vyšetrenie/konzultácia v Protónovom centre

Počas prvej konzultácie vás v Prahe vyšetria a posúdia, či je pre zlepšenie vášho zdravotného stavu táto liečba vhodná. Aj túto prvú konzultáciu vám zaplatí Dôvera. 

Čo vám uhradíme?

Preplatíme vám v plnej výške všetky potrebné vyšetrenia a aj potrebnú hospitalizáciu u detských pacientov. Dopravu sanitkou detí z Fakultnej nemocnice Motol do Protónového centra a späť zabezpečuje nemocnica Motol. Náklady na túto dopravu vám tiež vrátime.

Náklady pacienta

Sami si hradíte cestu do Prahy a ubytovanie (ak nie ste hospitalizovaný), na cenu ubytovania sa informujte v Protónovom centre, pošlú vám cenovú ponuku. Je možné si v blízkosti centra v Prahe 8 prenajať aj byt. Stravu Protónové centrum nezabezpečuje. Pacienti s ochorením hlavy a krku majú špeciálny stravovací režim, bližšie informácie sa dozviete v centre pred začatím liečby.

Podmienky na schválenie liečby

Dôvera schvaľuje vašu liečbu vždy vopred, ešte pred jej začiatkom. Liečbu schválime, ak je medicínsky opodstatnená a iný spôsob liečby pre vás nie je dostupný na Slovensku. Vašu liečbu musí schváliť radiačný onkológ a pozitívne sa k nej musí vyjadriť aj Protónové centrum v Prahe. 

Ako dlho liečba trvá

Lekári Protónového centra vám vypočítajú maximálnu dávku žiarenia a rozpočítajú ju na potrebný počet dní. Týchto dní môže byť od 12 (resp. 15 dní u detí) do 30 (resp. 38 u detí), za sebou idúcich. Treba preto rátať s dlhodobejším pobytom v zahraničí. 

Celková doba jednej návštevy aj s prípravou a polohovaním pacienta nepresiahne 45 minút. 

Prečo musia byť deti hospitalizované?

Hospitalizácia zväčša u detí vzniká preto, že dieťa pred zákrokom treba uspať. Takéto deti najskôr uspia v Protónovom centre, podajú mu liečbu a hospitalizujú ho v Detskej fakultnej nemocnici v Motole, čo je vzdialenosť 12 km od Protónového centra. 

Komunikácia s fakultnou nemocnicou Motol prebieha na cudzineckom oddelení. To vybavuje pacientovu dokumentáciu potrebnú k hospitalizácii. S malými deťmi môže byť počas hospitalizácie aj jeden rodič, býva v ubytovni nemocnice. Deti majú v nemocnici počas hospitalizácie zabezpečenú aj stravu. 

Ako budete znášať liečbu

Počas liečby sa pacienti cítia dobre, nemali by trpieť nežiaducimi účinkami ako sú bolesti hlavy alebo nechutenstvo. Je však veľmi individuálne, ako budete túto terapiu znášať, všetko závisí od vášho zdravotného stavu. 

Ukončenie liečby

Počas liečby vás každý týždeň kontrolujú lekári. Po jej ukončení vám vystavia záverečnú správu s ďalšími odporučeniami. Ďalšia liečba prebieha u vášho lekára na Slovensku.