Lieky

Doplatky za lieky

Ako pacient máte právo na informácie o maximálnej výške doplatku za predpisovaný liek, o možnosti náhradného lieku a maximálnej výške doplatku za tento náhradný liek.

To, či sú vaše lieky hradené z verejného zdravotného poistenia, zistíte na stránke ministerstva zdravotníctva alebo na portáli www.vyhodnelieky.sk.

Čo je limit spoluúčasti?

Limit spoluúčasti stanovuje výšku maximálnej sumy, ktorou sa podieľate na úhrade zakúpených liekov vždy za jeden štvrťrok. Po prekročení výšky limitu vybraným skupinám poistencov vrátime doplatky za lieky, a to vo výške sumy za najlacnejší liek spomedzi tých, určených na vaše ochorenie. Teda nie vo výške celého doplatku. Údaj je uvedený na pokladničnom doklade pod názvom lieku.

Ako funguje vrátenie doplatkov za lieky?

O vrátenie peňazí za doplatky za lieky nemusíte žiadať, urobíme to automaticky, ak patríte do skupiny poistencov, na ktorú sa zákon vzťahuje. A to vždy do 90 kalendárnych dní od skončenia kalendárneho štvrťroka (v ktorom ste lieky zakúpili), ak je čiastka, o ktorú ste limit spoluúčasti prekročili, vyššia ako 3 eurá. Peniaze vám zašleme na účet alebo poštovou poukážkou.

Doplatky za lieky vrátime:

  • držiteľom preukazov ZŤP,
  • invalidným a starobným dôchodcom,
  • deťom do 6 rokov.

Predpisovanie liekov a pomôcok viazaných na odbornosť lekára

Lieky a zdravotnícke pomôcky, ktorých predpisovanie je viazané na odbornosť lekára, vám môžu predpísať iba príslušní odborní lekári. Všeobecný lekár ich môže predpisovať len na základe písomného odporúčania odborného lekára.

Platnosť lekárskeho predpisu:

  • sedem dní na hromadne vyrábaný liek a individuálne pripravovaný liek, ak neobsahuje protimikrobiálne antibiotikum, chemoterapeutikum, omamnú látku II. skupiny a psychotropnú látku II. skupiny,
  • päť dní na liek s obsahom omamnej látky II. skupiny a psychotropnej látky II. skupiny,
  • tri dni na liek s obsahom protimikrobiálneho antibiotika a chemoterapeutika,
  • jeden deň na liek predpísaný lekárom lekárskej služby prvej pomoci a lekárom ústavnej pohotovostnej služby.
Pomohol vám tento článok?