Dietetické potraviny

Dietetické potraviny sú určené na osobitné výživové alebo medicínske účely. Majú špeciálne zloženie a slúžia pacientom:

  • s obmedzenou, poškodenou alebo narušenou schopnosťou prijímať, stráviť, vstrebávať, metabolizovať alebo vylučovať potraviny na bežnú spotrebu, a to vrátane detí a dojčiat, ktoré neprijímajú materské mlieko,
  • ktorých výživové a liečebné potreby stanovené lekárom nie je možné dosiahnuť úpravou prirodzenej stravy.

Zdravotné poisťovne hradia dietetické potraviny úplne alebo čiastočne, ak ich predpíše lekár. Zároveň musia byť dodržané preskripčné a indikačné obmedzenia, teda pravidlá uvedené v Zozname kategorizovaných dietetických potravín.

Pomohol vám tento článok?