Ako navštíť lekára bez zmluvy s Dôverou

Ako náš poistenec môžete absolvovať vyšetrenie u ktoréhokoľvek lekára po celom Slovensku. Dokonca aj u takého, s ktorými nemáme podpísanú zmluvu. Na plánované ošetrenie u nezmluvných lekárov vám poskytneme príspevok.

Zistite, či je váš lekár naším zmluvným partnerom

Ak potrebujete ošetrenie, odporúčame vám navštíviť nášho zmluvného lekára. Máme zmluvu s viac ako 90 % všetkých lekárov na Slovensku, takže vybrať si nebude problém.

Ak plánujete z akéhokoľvek dôvodu navštíviť nezmluvného lekára, môžete. Preplatíme vám ošetrenie uňho, a to až do výšky 80% z ceny.

„Vieme, že v niektorých situáciách či regiónoch Slovenska je náročné dostať sa k zdravotnej starostlivosti. Našim poistencom chceme pomôcť a odbremeniť ich od toho, aby sa museli zamýšľať, koľko ich bude stáť liečba u nezmluvných lekárov a či si ju vôbec môžu dovoliť,“   hovorí   Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera.

Ako postupovať

Dohodnite si ošetrenie vopred priamo s nezmluvným lekárom. Následne si ho nechajte schváliť u nás. Za poskytnutú zdravotnú starostlivosť si zaplatíte u lekára a my vám spätne poskytneme príspevok, ktorý sa týka aj liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok, ktoré vám lekár predpíše.

  1. Dohodnite si zákrok alebo ošetrenie u nezmluvného lekára.
  2. Spoločne s lekárom vyplňte Žiadosť o príspevok u nezmluvného poskytovateľa.
  3. Doručte vyplnenú žiadosť do Dôvery najneskôr do 10 dní pred termínom ošetrenia.
  4. V Dôvere žiadosť do 10 pracovných dní posúdime a schválime, ak bude dokumentácia kompletná.
  5. Okrem súhlasného stanoviska vám oznámime aj maximálnu výšku príspevku, ktorý vám vrátime za ošetrenie, a časovú lehotu, v ktorej máte ošetrenie absolvovať.
  6. Za ošetrenie zaplaťte priamo u lekára.
  7. Do troch kalendárnych mesiacov od absolvovania ošetrenia požiadajte o poskytnutie príspevku zaslaním potrebných dokladov*.
  8. Peniaze vám vrátime priamo na váš bankový účet do 10 pracovných dní od obdržania kompletnej dokumentácie.

*Potvrdenie o úhrade, kópia lekárskej správy, kópia lekárskeho predpisu (pri predpise liekov) alebo lekárskeho poukazu (pri predpise zdravotnej pomôcky).

Výška príspevku, ktorý vám vrátime, sa odvíja od obvyklej ceny, ktorú Dôvera platí za poskytnutú zdravotnú starostlivosť svojim zmluvným lekárom. Pošleme vám ho priamo na bankový účet.

Spôsoby zaslania žiadosti o príspevok

Poistenci z iných členských štátov

Poskytnutie príspevku na zdravotnú starostlivosť u nezmluvného lekára podľa týchto kritérií sa nevzťahuje na tie osoby a ich nezaopatrených rodinných príslušníkov, ktoré sú poistené v inom členskom štáte Európskej únie (EÚ) a majú v Dôvere registrovaný takzvaný bydliskový nárokový doklad. Ide o formulár, ktorý slúži na zabezpečenie nároku na zdravotnú starostlivosť osobám, ktoré sú poistené v inom členskom štáte EÚ.

Podrobné kritériá si môžete prečítať na tejto stránke.