Chcem si dať preplatiť ošetrenie u zubára, na čo mám nárok?

Naši poistenci majú nárok na príspevok na ošetrenie u zubného lekára v hodnote 150 eur ročne. Môžu si ho vyčerpať v 5 dávkach maximálne po 30 eur. Na starostlivosť o zuby prispievame poistencom, ktorí sa o svoje zdravie starajú. Základnou podmienkou pre čerpanie tejto výhody je potvrdenie o absolvovaní preventívnej prehliadky u zubného a u všeobecného lekára pre dospelých, resp. pre deti a dorast. Počíta sa preventívna prehliadka u zubného lekára z predošlého roka, t.j. z roku 2021. Ak ste to nestihli, môžete ju absolvovať aj v priebehu roku 2022. Doklad o absolvovaní preventívnej prehliadky nevyhadzujte, budete ho potrebovať pri zadávaní žiadosti. Preventívnu prehliadku u všeobecného lekára pre dospelých alebo u všeobecného lekára pre deti a dorast stačí absolvovať aj 60 dní po ošetrení u zubára. Na aké úkony mi Dôvera prispeje v rámci benefitu Zdravé zuby? Príspevok sa dá čerpať na ošetrenie zubného kazu na dentálnu hygienu na pečatenie trvalých zubov u detí na zhotovovanie mostíkov a koruniek u dospelých Viac o benefite Zdravé zuby