Kedy mi príde preukaz poistenca?

Preukaz poistenca posielame doporučene všetkým novým poistencom začiatkom decembra 2020. Príde vám na vašu adresu alebo do pobočky - podľa toho, ktorú možnosť ste si zvolili v prihláške do poisťovne.Ak si do 10 pracovných dní nestihnete list vyzdvihnúť na pošte, bude vás čakať v najbližšej pobočke Dôvery k miestu vášho trvalého bydliska. Ak ste v prihláške do poisťovne vyplnili e-mail alebo mobilný kontakt, oznámime vám e-mailom alebo SMS-kou, že preukaz poistenca sa už nachádza v našej pobočke.Od 1.1.2021 môžete využívať aj preukaz v mobilnej aplikácii Dôvera. Uvidíte ho hneď po prihlásení. Viac o mobilnej aplikácii