Neprišiel mi preukaz poistenca

Dôvodom môže byť, že Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou neakceptoval vašu prihlášku do Dôvery. V takom prípade sa nestanete od 1. januára naším poistencom. O tomto rozhodnutí vás budeme informovať v liste začiatkom decembra 2021.Ak ste do 10 pracovných dní nestihli vyzdvihnúť na pošte zásielku s preukazom poistenca a uvítacím listom, bude vás čakať v pobočke Dôvery, ktorá je najbližšie k miestu vášho trvalého bydliska. Ak ste v prihláške do poisťovne vyplnili e-mail alebo mobilný kontakt, oznámime vám to e-mailom alebo v SMS správe.