Podmienky čerpania benefitu Zdravé zuby

Čo treba vedieť pred ošetrením? Žiadosť sa podáva v mobilnej aplikácii alebo v Elektronickej pobočke MojaDôvera pred ošetrením, najneskôr však do 5 kalendárnych dní po ňom. Príspevok je možné poslať len na účet v banke - žiadateľ musí mať bankový účet. Jeho číslo môže poisťovni oznámiť priamo pri podávaní žiadosti. Povinná je preventívna prehliadka u zubného lekára (zmluvného alebo nezmluvného) z predošlého roka. Aj v roku 2022 vychádzame našim poistencom v ústrety a umožňujeme zubnú preventívnu prehliadku absolvovať dodatočne, najneskôr však v deň ošetrenia, na ktoré chcú získať príspevok. Podmienkou získania výhody je aj preventívna prehliadka u všeobecného lekára pre dospelých, prípadne u všeobecného lekára pre deti a dorast. Preventívnu prehliadku u praktického lekára stačí podstúpiť do 60 dní odo dňa ošetrenia u zubného lekára, na ktoré chcete získať príspevok. Váš zubný lekár musí mať zmluvu s Dôverou . Zmluvný vzťah si môžete overiť. Žiadateľ nesmie mať obdobie bez platiteľa poistného. Môžete si to overiť a upraviť v Elektronickej pobočke MojaDôvera/mobilnej aplikácii priamo pri podávanej žiadosti, prípadne nám poslať tlačivo oznámenie platiteľa . Nie ste v zozname dlžníkov. Dlh môžete uhradiť v Elektronickej pobočke/mobilnej aplikácii priamo pri podávaní žiadosti. Viac o benefite Zdravé zuby