Podmienky čerpania benefitu Zdravé zuby

Čo treba vedieť pred ošetrením? Žiadosť sa podáva v mobilnej aplikácii alebo v Elektronickej pobočke MojaDôvera pred ošetrením, najneskôr však do 5 kalendárnych dní po ňom.Príspevok je možné poslať len na účet v banke - žiadateľ musí mať bankový účet a oznámiť jeho číslo poisťovni môže priamo pri podávaní žiadosti.Povinná je preventívna prehliadka u zubného lekára (zmluvného alebo nezmluvného) z predošlého roka.Podmienkou získania výhody bude od 1. januára 2022 aj preventívna prehliadka u všeobecného lekára pre dospelých, prípadne u všeobecného lekára pre deti a dorast.Váš zubný lekár musí mať zmluvu s Dôverou. Zmluvný vzťah si môžete overiť.Žiadateľ nesmie mať obdobie bez platiteľa poistného. Môžete si to overiť a upraviť v Elektronickej pobočke MojaDôvera/mobilnej aplikácii priamo pri podávanej žiadosti, prípadne nám poslať tlačivo oznámenie platiteľa.Nie ste v zozname dlžníkov. Dlh môžete uhradiť v Elektronickej pobočke/mobilnej aplikácii priamo pri podávaní žiadosti. Viac o benefite Zdravé zuby