Prečo ste mi poslali iba Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC)?

Ak vlastníte občiansky preukaz s čipom , poslali sme vám iba Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC). U lekárov a v lekárňach na Slovensku môžete používať svoj občiansky preukaz s čipom aj ako preukaz poistenca. Plnohodnotnou alternatívou preukazu poistenca na Slovensku je aj elektronický preukaz v mobilnej aplikácii Dôvera. Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC) potrebujete pri akútnom ošetrení v členských štátoch EÚ. V rámci zdravotného poistenia máte nárok na tieto ošetrenia. Viac o preukazoch poistenca