DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. neeviduje ponuku nižšej ceny za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

V Bratislave dňa 01.07.2024