DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. eviduje ponuku nižšej ceny bodu v rámci zdravotníckych pomôcok podskupiny K9.6.1. nasledovne:

Kód výkoný
Názov výkonu
Návrh ceny v Eur
X70130
prenájom kyslíkového koncentrátora na dlhodobú domácu oxygenoterapiu
1,54
X10010
prenájom ventilačného prístroja na dlhodobú podpornú a riadenú ventiláciu
22,08
X10005
prenájom dýchacieho prístroja CPAP
0,75
X10006
prenájom dýchacieho prístroja BiPAP
2,91

V Bratislave dňa 31.12.2020