Úradná tabuľa

Kritériá na preplatenie doplatkov poistenca za lieky a dietetické potraviny platné od 1.6.2021

Kritériá na preplatenie doplatkov poistenca za lieky a dietetické potraviny platné od 1.6.2021

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.1 (ďalej len „Dôvera") v súlade s platnou legislatívou2 preplatí poistencovi podľa nižšie stanovených kritérií a na základe jeho žiadosti doplatky za vybrané lieky a dietetické potraviny (ďalej len „Doplatky").
Čítajte ďalej
Štatút súťaže „Overte si údaje a vyhrajte iPhone“

Štatút súťaže „Overte si údaje a vyhrajte iPhone“

Čítajte ďalej
Slobodný prístup k informáciám

Slobodný prístup k informáciám

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.* (ďalej aj len „spoločnosť" alebo „zdravotná poisťovňa") je akciovou spoločnosťou, ktorá v rámci predmetu svojej činnosti vykonáva verejné zdravotné poistenie.
Čítajte ďalej
Kritériá benefitu Zdravé zuby platné od 9.5.2022

Kritériá benefitu Zdravé zuby platné od 9.5.2022

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.1 (ďalej len „Dôvera") v súlade s platnou legislatívou poskytne Poistencovi podľa nižšie stanovených kritérií benefit Zdravé zuby (ďalej len „Benefit").
Čítajte ďalej
Kritériá pre poskytnutie príspevku na úhradu ZS u nezmluvného odborného lekára účinné od 5.5.2022

Kritériá pre poskytnutie príspevku na úhradu ZS u nezmluvného odborného lekára účinné od 5.5.2022

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 3627/B (ďalej len „Dôvera") poskytne poistencovi v súlade s platnou legislatívou¹ na základe žiadosti poistenca o poskytnutie príspevku na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej aj len „žiadosť“) príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (t. j. výkonov zdravotnej starostlivosti, a s nimi súvisiacich predpísaných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín) v prípadoch, ktoré spĺňajú kritériá určené a zverejnené Dôverou (ďalej len „príspevok“).
Čítajte ďalej