Úradná tabuľa

Podmienky používania mobilnej aplikácie a spracovania osobných údajov v mobilnej aplikácii

Podmienky používania mobilnej aplikácie a spracovania osobných údajov v mobilnej aplikácii

Obchodná spoločnosť DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3627/B (ďalej „Dôvera") prevádzkuje pre svojich poistencov a individuálnych platiteľov poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej „Klient") mobilnú aplikáciu (ďalej „MoA").
Čítajte ďalej
Zverejnenie nižšej ceny

Zverejnenie nižšej ceny

V zmysle zákona NR SR číslo 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 7 ods. 12 zdravotná poisťovňa uverejňuje nižšiu cenu k 30.06.2020 nasledovne:
Čítajte ďalej
Elektronická výmena údajov sociálneho zabezpečenia

Elektronická výmena údajov sociálneho zabezpečenia

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.
Čítajte ďalej
Kritériá benefitu „Vyšetrenie protilátok na vírus COVID-19" účinné od 15.2.2021 do 31.12.2021

Kritériá benefitu „Vyšetrenie protilátok na vírus COVID-19" účinné od 15.2.2021 do 31.12.2021

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.1 (ďalej len „Dôvera") poskytne poistencovi podľa nižšie stanovených kritérií príspevok na vyšetrenie protilátok na vírus COVID-19" (ďalej len „Benefit").
Čítajte ďalej
Pravidlá poskytnutia benefitu - Kupón na zľavu v hodnote 150 eur na genetický test - DNA Complex test

Pravidlá poskytnutia benefitu - Kupón na zľavu v hodnote 150 eur na genetický test - DNA Complex test

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „Dôvera") poskytne Poistencovi s aktívnym poistným vzťahom v Dôvere (ďalej len „Poistenec") Benefit vo forme kupónu na zľavu v hodnote 150 € na DNA Complex test od spoločnosti DNA ERA s.r.o. (ďalej len „Benefit").
Čítajte ďalej