Úradná tabuľa

Pravidlá poskytnutia benefitu Kupón v hodnote 150 eur na komplexnú DNA analýzu

Pravidlá poskytnutia benefitu Kupón v hodnote 150 eur na komplexnú DNA analýzu

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „Dôvera") poskytne Poistencovi s aktívnym poistným vzťahom v Dôvere (ďalej len „Poistenec") Benefit vo forme kupónu v hodnote 150 € na DNA Complex test od spoločnosti DNA ERA s.r.o. (ďalej len „Benefit").
Čítajte ďalej
Zverejnenie nižšej ceny

Zverejnenie nižšej ceny

V zmysle zákona NR SR číslo 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 7 ods. 12 zdravotná poisťovňa uverejňuje nižšiu cenu k 31.12.2020 nasledovne:
Čítajte ďalej
Kritériá benefitu Zdravé zuby platné od 1.1.2021

Kritériá benefitu Zdravé zuby platné od 1.1.2021

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.1 (ďalej len „Dôvera") v súlade s platnou legislatívou poskytne Poistencovi podľa nižšie stanovených kritérií benefit Zdravé zuby (ďalej len „Benefit").
Čítajte ďalej
Kritériá na preplatenie doplatkov poistenca za lieky a dietetické potraviny platné od 1.1.2021

Kritériá na preplatenie doplatkov poistenca za lieky a dietetické potraviny platné od 1.1.2021

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.1 (ďalej len „Dôvera") v súlade s platnou legislatívou2 preplatí poistencovi podľa nižšie stanovených kritérií a na základe jeho žiadosti doplatky za vybrané lieky a dietetické potraviny (ďalej len „Doplatky").
Čítajte ďalej
Informácia k predpisovaniu dlhodobej domácej oxygenoterapie pre pacientov s ochorením COVID-19 so závažným priebehom

Informácia k predpisovaniu dlhodobej domácej oxygenoterapie pre pacientov s ochorením COVID-19 so závažným priebehom

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „Dôvera") bude zabezpečovať pre pacientov so závažným priebehom ochorenia COVID-19, s monitorovanou hypoxémiou , vyžadujúcou suplementáciu kyslíka, ktorí môžu byť prepustení do ambulantnej starostlivosti, dlhodobú domácu oxygenoterapiu (ďalej len „DDOT") prostredníctvom prenájmu.
Čítajte ďalej