Úradná tabuľa

Podmienky používania mobilnej aplikácie a spracovania osobných údajov v mobilnej aplikácii

Podmienky používania mobilnej aplikácie a spracovania osobných údajov v mobilnej aplikácii

Obchodná spoločnosť DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3627/B (ďalej „Dôvera") prevádzkuje pre svojich poistencov a individuálnych platiteľov poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej „Klient") mobilnú aplikáciu (ďalej „MoA").
Čítajte ďalej
Elektronická výmena údajov sociálneho zabezpečenia

Elektronická výmena údajov sociálneho zabezpečenia

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.
Čítajte ďalej
Informácia k predpisovaniu dlhodobej domácej oxygenoterapie pre pacientov s ochorením COVID-19 so závažným priebehom

Informácia k predpisovaniu dlhodobej domácej oxygenoterapie pre pacientov s ochorením COVID-19 so závažným priebehom

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „Dôvera") bude zabezpečovať pre pacientov so závažným priebehom ochorenia COVID-19, s monitorovanou hypoxémiou , vyžadujúcou suplementáciu kyslíka, ktorí môžu byť prepustení do ambulantnej starostlivosti, dlhodobú domácu oxygenoterapiu (ďalej len „DDOT") prostredníctvom prenájmu.
Čítajte ďalej
Informácie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti k podávaniu žiadostí o úhradu výkonu asistovanej reprodukcie

Informácie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti k podávaniu žiadostí o úhradu výkonu asistovanej reprodukcie

Pri schvaľovaní žiadostí o úhradu asistovanej reprodukcie sa stretávame s viacerými chybami, ktoré bránia ich rýchlemu schváleniu. Preto sme sa rozhodli ponúknuť vám túto pomôcku s informáciami a odporúčaniami, ako správne vypisovať dané žiadosti, aby vaše pacientky a naše poistenky mohli zákrok podstúpiť bez zbytočného zdržania.
Čítajte ďalej
Oznámenie o úhradách opráv špeciálneho zdravotníckeho materiálu a refundácie platieb za náhradné diely

Oznámenie o úhradách opráv špeciálneho zdravotníckeho materiálu a refundácie platieb za náhradné diely

Zdravotná poisťovňa Dôvera s platnosťou od 1. januára 2019 ukončuje preplácanie opráv špeciálneho zdravotníckeho materiálu a refundácie platieb za náhradné diely k špeciálnemu zdravotníckemu materiálu.
Čítajte ďalej