Úradná tabuľa

Kritériá na preplatenie doplatkov poistenca za lieky a dietetické potraviny

Kritériá na preplatenie doplatkov poistenca za lieky a dietetické potraviny

Platné do 31.12.2020 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.1 (ďalej len „Dôvera“) v súlade s platnou legislatívou2 preplatí poistencovi podľa nižšie stanovených kritérií a na základe jeho žiadosti doplatky za vybrané lieky a dietetické potraviny (ďalej len „Doplatky“).
Čítajte ďalej
Informácie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti k podávaniu žiadostí o úhradu výkonu asistovanej reprodukcie

Informácie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti k podávaniu žiadostí o úhradu výkonu asistovanej reprodukcie

Pri schvaľovaní žiadostí o úhradu asistovanej reprodukcie sa stretávame s viacerými chybami, ktoré bránia ich rýchlemu schváleniu. Preto sme sa rozhodli ponúknuť vám túto pomôcku s informáciami a odporúčaniami, ako správne vypisovať dané žiadosti, aby vaše pacientky a naše poistenky mohli zákrok podstúpiť bez zbytočného zdržania.
Čítajte ďalej
Zverejnenie nižšej ceny k 30.06.2020

Zverejnenie nižšej ceny k 30.06.2020

zmysle zákona NR SR číslo 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 7 ods. 12 Zdravotná poisťovňa uverejňuje nižšiu cenu k 30.06.2020 nasledovne.
Čítajte ďalej
Zverejnenie nižšej ceny

Zverejnenie nižšej ceny

V zmysle zákona NR SR číslo 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 7 ods. 12 Zdravotná poisťovňa uverejňuje nižšiu cenu k 31.12.2019 nasledovne.
Čítajte ďalej
Oznámenie o úhradách opráv špeciálneho zdravotníckeho materiálu a refundácie platieb za náhradné diely

Oznámenie o úhradách opráv špeciálneho zdravotníckeho materiálu a refundácie platieb za náhradné diely

Zdravotná poisťovňa Dôvera s platnosťou od 1. januára 2019 ukončuje preplácanie opráv špeciálneho zdravotníckeho materiálu a refundácie platieb za náhradné diely k špeciálnemu zdravotníckemu materiálu.
Čítajte ďalej