Úradná tabuľa

Certifikačná autorita

Certifikačná autorita

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len "zdravotná poisťovňa") prevádzkuje v zmysle zákona č. 215/2002 Z.z. certifikačnú autoritu.
Čítajte ďalej
Slobodný prístup k informáciám

Slobodný prístup k informáciám

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.* (ďalej aj len „spoločnosť“ alebo „zdravotná poisťovňa“) je akciovou spoločnosťou, ktorá v rámci predmetu svojej činnosti vykonáva verejné zdravotné poistenie.
Čítajte ďalej
Vedenie čakacích zoznamov - manažovanie hospitalizácií

Vedenie čakacích zoznamov - manažovanie hospitalizácií

Pravidlá vedenia zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti
Čítajte ďalej