Úradná tabuľa

Kritériá na preplatenie vakcíny proti vírusovej hepatitíde typu A

Kritériá na preplatenie vakcíny proti vírusovej hepatitíde typu A

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.1 (ďalej len „Dôvera“) preplatí poistencovi podľa nižšie stanovených kritérií a na základe jeho písomnej žiadosti cenu vakcíny proti vírusovej hepatitíde typu A (ďalej len „Vakcína“).
Čítajte ďalej
Kritériá na poskytnutie Príspevku na úhradu vakcíny proti kliešťovej encefalitíde

Kritériá na poskytnutie Príspevku na úhradu vakcíny proti kliešťovej encefalitíde

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.1 (ďalej len „Dôvera“) poskytne poistencovi podľa nižšie stanovených kritérií a na základe jeho písomnej žiadosti príspevok na úhradu vakcíny proti kliešťovej encefalitíde (ďalej len „Príspevok“).
Čítajte ďalej
Kritériá na schválenie úhrady doplatku za liek

Kritériá na schválenie úhrady doplatku za liek

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. môže podľa § 88 ods. 6 zákona č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len „zákona č. 363/2011 Z.z.“) uhradiť poistencovi na základe jeho predchádzajúcej žiadosti sumu doplatku za liek, ak sú súčasne splnené nasledovné kritériá:
Čítajte ďalej
Certifikačná autorita

Certifikačná autorita

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len "zdravotná poisťovňa") prevádzkuje v zmysle zákona č. 215/2002 Z.z. certifikačnú autoritu.
Čítajte ďalej
Slobodný prístup k informáciám

Slobodný prístup k informáciám

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.* (ďalej aj len „spoločnosť“ alebo „zdravotná poisťovňa“) je akciovou spoločnosťou, ktorá v rámci predmetu svojej činnosti vykonáva verejné zdravotné poistenie.
Čítajte ďalej