Tetravalentná vakcína

Povinná

Očkuje sa proti

 • záškrt
 • tetanus
 • čierny kašeľ
 • detská obrna

Preočkovanie pozostáva z 1 dávky

 • V šiestom roku života

Očkovacie látky

 • Infanrix Polio
  • Podáva sa: injekčne do svalu
 • TETRAXIM
  • Podáva sa: injekčne do svalu

Pomer zaočkovanosti

96,38%

Údaj je vypočítaný ako agregované percento detí do 18 rokov celoživotne poistených v Dôvere, ktoré sú zaočkované niektorou z vakcín používaných pri tomto očkovaní.

Preplácanie očkovania

Očkovanie je bez doplatku pacienta. Dôvera za vás očkovanie zaplatí.

Zloženie očkovacej látky

Príbalový leták Infanrix Polio

Príbalový leták TETRAXIM

Výskyt nežiaducich účinkov

Veľmi časté (1 z 10)

pocit ospalosti; bolesť hlavy; znížená chuť do jedla; bolesť, začervenanie a opuch v mieste vpichu; neobvyklý plač; pocit podráždenosti alebo nepokoja; vracanie; horúčka 38 °C alebo vyššia; nevoľnosť

Časté (menej ako 1 z 10)

hnačka; nespavosť (poruchy spánku); stvrdnutie v mieste vpichu; nevoľnosť, vracanie; vysoká teplota 39,5 °C alebo vyššia; celkový pocit choroby; pocit slabosti

Menej časté (1 zo 100)

kožné alergie alebo vyrážka; dlhodobý neutíšiteľný plač; sčervenenie a opuch väčší ako 5 cm v mieste vpichu