Bezplatné vyšetrenie na prítomnosť protilátok na koronavírus

Odpovede na najčastejšie otázky v súvislosti s benefitom Bezplatné vyšetrenie protilátok na vírus COVID-19.

testovanie-covid-19.jpg

Kto má nárok na bezplatné testovanie?

Bezplatné testovanie protilátok na ochorenie Covid-19 môže absolvovať poistenec Dôvery, ktorý má v tomto roku nárok na absolvovanie štandardnej preventívnej prehliadky u svojho všeobecného lekára pre dospelých a ešte ju neabsolvoval. Ďalšou podmienkou je, aby prehliadku absolvoval v termíne od 16. júna do 30. septembra a jeho lekár má zmluvu s laboratóriom Alpha medical.

Ako testovanie prebieha?

Na preventívnej prehliadke lekár pacientovi odoberie vzorku krvi, ktorú dá okrem všetkých štandardných vyšetrení s jeho súhlasom otestovať aj na prítomnosť protilátok na ochorenie Covid-19. Nie je potrebné odoberať krv navyše. Následne ju odošle na otestovanie do laboratória Alpha medical.

Odhalí test, či som ochorenie prekonal?

Test s 95-percentnou pravdepodobnosťou odhalí prítomnosť, respektíve neprítomnosť protilátok vo vašom tele. Dá vám odpoveď na to, či ste ochorenie Covid-19 prekonali v minulosti, či už s niektorými príznakmi ochorenia alebo bez nich.

Môžem testovanie odmietnuť?

Áno, môžete. Testovanie je dobrovoľné. Pacient sám rozhoduje o tom, či jeho krv laboratórium otestuje aj na prítomnosť protilátok na ochorenie Covid-19.

Urobí mi môj lekár test automaticky a ja sa dozviem len výsledok?

Lekár vás bude na preventívnej prehliadke informovať o možnosti vykonať test. Vy sa rozhodnete, či má laboratórium odobratú vzorku krvi testovať aj na prítomnosť protilátok proti ochoreniu Covid-19.

Kto a kedy mi oznámi výsledok testu?

Výsledky testu na prítomnosť protilátok proti ochoreniu Covid-19 oznámi pacientovi jeho všeobecný lekár spoločne s ostatnými výsledkami preventívnej prehliadky štandardne do niekoľkých dní od jej absolvovania.

Dozvie sa výsledok testu aj môj zamestnávateľ?

Nie, výsledok testu oznámi lekár len vám.

Čo ak bude výsledok testu pozitívny?

Test odhalí, či ste ochorenie spôsobené koronavírusom v minulosti prekonali. Ak áno, znamená to, že máte vytvorené v tele protilátky proti tomuto ochoreniu. Podľa doterajších poznatkov by ste preto mali byť pri ďalšom kontakte s vírusom chránený, a teda by ste sa nemali opäť nakaziť.

Prečo testujete len dospelých, a nie deti?

Z doterajších vedeckých štúdií vyplýva, že nákaza detí vírusom Covid-19 je menej pravdepodobná ako je to u dospelých osôb. Ak ich organizmus príde do styku s vírusom, jednoduchšie si s ním poradí. Zároveň je pravdepodobné, že tento vírus ďalej nedokážu prenášať, a tak nenakazia ďalšie osoby. Naopak, medzi najohrozenejšie skupiny patria ľudia vo vyššom veku a pacienti trpiaci vážnymi ochoreniami. Preto sme pristúpili k testovaniu dospelej populácie.

Ako zistím, či mám nárok na absolvovanie preventívnej prehliadky u všeobecného lekárapre dospelých v tomto roku?

Štandardne má každý poistenec zo zákona nárok na preventívnu prehliadku u všeobecného lekára každý druhý rok. Ak ste napríklad absolvovali prehliadku v júni 2018, nárok na absolvovanie ďalšej prehliadky máte v roku 2020 od januára. Nárok na bezplatné testovanie na vyšetrenie protilátok na zistenie ochorenia Covid-19 majú všetci poistenci Dôvery, ktorí absolvovali preventívnu prehliadku najneskôr do 31. decembra 2018. Ak si nepamätáte presný termín svojej prehliadky, overiť si ho môžete vo svojej Elektronickej pobočke alebo v mobilnej aplikácii Dôvera.

Ako si naplánujem preventívnu prehliadku u všeobecného lekára?

Všeobecní lekári svojich pacientov na preventívne prehliadky zväčša pozývajú (podľa dátumu, v ktorom ich majú absolvovať) alebo si termín preventívnej prehliadky so svojím všeobecným lekárom dohodnite osobne alebo telefonicky. Na bezplatné absolvovanie testu je potrebné preventívnu prehliadku absolvovať v termíne od 16. júna do 30. septembra.

Som zodpovedný, absolvoval som preventívnu prehliadku v minulom roku. Tento rok na ňu nemám nárok, a teda ani na bezplatné testovanie.

Toto je pilotná fáza projektu, preto sme sa rozhodli spojiť testovanie s absolvovaním preventívnej prehliadky. Ide nám o celkové zdravie našich poistencov, ktorých chceme vyzvať k vyššej účasti na preventívnych prehliadkach. Práve tie dokážu odhaliť zdravotné problémy a ochorenia v skorom štádiu, a tak zvýšiť úspešnosť liečby. Navyše nie je potrebné vykonať odber krvi len na zistenie protilátok, ale poistenec sa dozvie celkovú informáciu o svojom zdraví z preventívnej prehliadky. Ak aj napriek tomu predsa len máte záujem testovanie na prítomnosť protilátok na ochorenie Covid-19 absolvovať, môžete ho ako poistenec Dôvery získať so zľavou 25 % z ceny testu.

Ako si overím, či má môj všeobecný lekár zmluvu s Alpha medical?

Overiť si to môžete na webovej stránke laboratórií Alpha medical.
Stačí, ak do vyhľadávacieho poľa na stránke začnete vpisovať meno ošetrujúceho lekára. Ak má podpísanú zmluvu s Alpha medical, systém vám to automaticky potvrdí. Ak ho systém nevyhľadá, lekár s laboratóriami, bohužiaľ, nespolupracuje.

Čo ak môj lekár zmluvu s Alpha medical nemá?

V pilotnej fáze projektu sme sa zatiaľ dohodli s laboratóriami Alpha medical, ktoré sa podieľajú  na úhrade testu pre poistencov Dôvery spoločne s našou poisťovňou. Preto je testovanie bezplatné práve pre poistencov, ktorých lekár má zmluvu s Alpha medical. Ak bude záujem poistencov o testovanie protilátok na ochorenie Covid-19 veľký, nevylučujeme v budúcnosti ani spoluprácu s ostatnými laboratóriami. Ak máte záujem testovania absolvovať a váš všeobecný lekár nemá uzavretú zmluvu s laboratóriom Alpha medical, môžete tak urobiť ako samoplatca. Len poistenci Dôvery majú v termíne od 16. júna do 30. septembra na absolvovanie testu metódou Elisa zľavu 25% z jeho ceny. Viac sa dozviete na tejto stránke.

Čo mám urobiť, ak tento rok nemám nárok na preventívnu prehliadku, ale mám záujem o testovanie?

V prípade, ak máte záujem o test na zistenie protilátok na ochorenie Covid-19, ale nemáte nárok na absolvovanie všeobecnej prehliadky, môžete využiť zľavu vo výške 25 % z ceny za testu. Viac sa dozviete na tejto stránke.

Mám nárok na preventívnu prehliadku v tomto roku, ale môj všeobecný lekár mi ju v termíne od 16. júna do 30. septembra nechce vykonať (nemá voľné termíny, má dovolenku). Môžem test absolvovať neskôr?

O bezplatnom testovaní sme informovali aj vśeobecných lekárov pre dospelých a požiadali sme ich o spoluprácu. Veríme, že je aj v ich záujem, aby testovanie vykonali čo najväčšiemu počtu našich poistencov. Za ich objednávanie na preventívne prehliadky však nenesieme žiadnu zodpovednosť. Ak vás lekár z akýchkoľvek dôvodov na preventívnu prehliadku neobjedná v tomto termíne, máte možnosť absolvovať rozšírený test na koronavírus ako samoplatca s 25-percentnou zľavou z ceny testu, ktorý vám vykonajú na odberných miestach Alpha medical. Viac sa dozviete na tejto stránke.

Som v Dôvere poistený len od januára. Môžem absolvovať preventívnu prehliadku?

Informáciu o tom, kedy ste naposledy absolvovali preventívnu prehliadku máme od vašej predchádzajúcej zdravotnej poisťovne. Primárne ale túto informáciu sleduje váš všeobecný lekár. Benefit môžete využiť tak ako ostatní naši poistenci v prípade, ak ste poslednú preventívnu prehliadku u všeobecného lekára pre dospelých absolvovali do 31. decembra 2018 a váš lekár spolupracuje s laboratóriami Alpha medical.

Čo ak ma zamestnávateľ posiela na preventívne prehliadky každý rok? Mám nárok na testovanie zadarmo?

Ak chodíte na preventívne prehliadky, ktoré vám určuje zamestnávateľ ide o takzvanú preventívnu prehliadku vykonávanú Pracovnou zdravotnou službou, ktorá sa nepovažuje za preventívnu prehliadku, na ktorú sa využitie bezplatného testovania na Covid-19 vzťahuje. Na tejto prehliadke teda nemáte možnosť absolvovať bezplatné testovanie. Kontaktujte vášho všeobecného lekára pre dospelých a informujte sa o možnosti absolvovania preventívnej prehliadky a využitia bezplatného testovania.

Čo ak som darca krvi a mám nárok na preventívnu prehliadku raz ročne?

V tomto prípade ide o preventívnu prehliadku, na ktorú sa benefit bezplatného testovania na Covid-19 vzťahuje. Evidovaní darcovia krvi, orgánov alebo tkanív majú na takúto preventívnu prehliadku zo zákona nárok raz ročne (ostatní poistenci nad 18 rokov raz za dva roky). Darcovia preto môžu bezplatné testovanie absolvovať v prípade, že poslednú preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára absolvovali počas roka 2019. Podmienkou ale ostáva, že ich lekár musí mať uzavretú zmluvu s laboratóriami Alpha medical.

Pomohol vám tento článok?