Zľava 25 % na vyšetrenie na prítomnosť protilátok na koronavírus

Odpovede na najčastejšie otázky v súvislosti s benefitom Otestujte sa na koronavírus so zľavou 25 % z ceny testu.

Čo sú to protilátky?

Protilátky sú špeciálne bielkoviny vyprodukované bunkami imunitného systému. Začnú sa tvoriť po vniknutí vírusu do organizmu v snahe zneškodniť ho. Často ostávajú v krvi aj dlho po prekonaní infekcie a telo tak chránia pred ďalšou nákazou. Rozoznávame tri základné triedy protilátok.

  • Protilátky IgM - sa po nákaze objavujú ako prvé, avšak ich koncentrácia rýchlo klesá. Ich prítomnosť v krvi dokazuje, že v tele práve prebieha akútna infekcia.
  • IgA protilátky zabezpečujú tzv. slizničnú imunitu. Sú obsiahnuté v hlienoch na slizniciach, v pote, slzách aj v materskom mlieku. Zneškodňujú patogény ešte pred tým, než vôbec vstúpia do organizmu. 
  • Protilátky IgG sa začnú tvoriť neskôr (zväčša až na 14. deň od kontaktu s infekciou). Ich prítomnosť v krvi svedčí to o tom, že danú infekciu človek niekedy v minulosti prekonal. Organizmus tak môžu ochrániť organizmus pred ďalšou nákazou.
V akom čase po prekonaní infekcie je možné zistiť prítomnosť protilátok v krvi?

Protilátky triedy IgM a IgA sa tvoria v skoršej fáze ochorenia – približne na 7. – 10. deň po kontakte s infekciou a ich hladiny postupne klesajú.

Protilátky triedy IgG sa tvoria v neskoršej fáze ochorenia - približne od 14. dňa po nákaze a v organizme pretrvávajú mesiace až roky. Ich prítomnosť naznačuje, že ste infekciu prekonali, či už s príznakmi, alebo bez nich.

Zaujímavosťou je, že pacienti so závažným priebehom ochorenia covid-19 majú zväčša vysoké hodnoty protilátok v krvi. U pacientov, ktorí ho prekonali bez príznakov, sú hladiny protilátok väčšinou nízke alebo sa tvoria v takej malej miere, ktorú nie je možne zistiť. Preto je u nich možná aj ďalšia nákaza.

Aký dlhý čas sú protilátky v tele prítomné?

Lekári a vedci neustále skúmajú, ako dlho sme po prekonaní ochorenia covid-19 imúnni voči opätovnej infekcii. Zatiaľ neexistuje jednoznačná odpoveď.

Najčastejšie sa spomínajú približne tri mesiace po prekonaní predošlej infekcie. Iné zdroje udávajú predpokladanú imunitu približne šesť mesiacov od predošlej infekcie. Pravdepodobne to bude ešte dlhšie.

Kto môže využiť zľavu 25 % na testovanie protilátok v krvi?

Testovanie na prítomnosť protilátok so zľavou 25 % z ceny testu môžu podstúpiť všetci naši poistenci vo veku od 10 rokov, ktorí si zakúpia test, prípadne to urobia za nich ich zákonní zástupcovia. Podmienkou je, že ho absolvujú v termíne od 15. februára 2021 do 31. decembra 2021.

Prečo ponúkate testovanie len poistencom starším ako 10 rokov?

Ide o obmedzenia na strane laboratórií Unilabs Slovensko, ktoré zatiaľ netestujú osoby mladšie ako 10 rokov. Z doterajších vedeckých štúdií vyplýva, že nákaza detí vírusom covid-19 je menej pravdepodobná ako je to v prípade dospelých osôb. Ak ich organizmus príde do styku s vírusom, jednoduchšie si s ním poradí.

Ako získam zľavu na zakúpenie testu?

Po kliknutí na Získať zľavu si od vás systém vyžiada IČO (identifikačné číslo poistenca), ktoré nájdete na svojom preukaze poistenca. Overí, či ste naším poistencom a či spĺňate vekové obmedzenie na získanie zľavy. Následne odošle na vami zvolenú e-mailovú adresu zľavový kód, ktorý si uplatníte pri online kúpe testu. Na základe tohto kódu vám bude automaticky odrátaná zľava 25 % z ceny testu. Zľavu získate len v termíne od 15. februára 2021 do 31. decembra 2021.

Ako a kde si test zakúpim?

Test si zakúpite online vložením do košíka na tejto stránke . Zľava sa vzťahuje iba na konkrétny test: Koronavírus SARS-CoV-2 protilátky (ELISA test). Pred platením si uplatníte zľavový kód, ktorý sme vám zaslali na e-mailovú adresu.

Môžem si vybrať, kde test absolvujem?

Pri online objednávke testu si vyberiete, na ktorom mieste a v akom čase chcete test absolvovať. Na výber máte spolu 16 odberných miest v 13 mestách (Banská Bystrica, Bratislava, Humenné, Kežmarok, Košice, Likavka, Martin, Nitra, Prešov, Spišská Nová Ves, Stropkov, Svidník, Topoľčany). Následne dostanete do svojho e-mailu potvrdzujúcu správu s termínom testovania a s ďalšími dôležitými informáciami.

Ako prebieha testovanie protilátok?

Dostavíte sa na odberné miesto Unilabs Slovensko, ktoré ste si vybrali, a preukážete sa dokladom o zaplatení testu. Certifikovaná zdravotná sestra vám odoberie vzorku krvi. V prípade testovania detí do 18 rokov je potrebné, aby sa na testovaní zúčastnil aj ich zákonný zástupca.

Koľko za testovanie zaplatím?

Celková cena testu na zistenie protilátok metódou Elisa (SARS-CoV-2 protilátky (ELISA test) je 43 eur. Cena samotného testu je 38 eur a 5 eur je manipulačný poplatok. Tento poplatok zohľadňuje náklady na materiál a všetky služby spojené s realizáciou testovania. Poistenci Dôvery majú zľavu 25 % z ceny testu (teda zo sumy 38 eur). Zľava sa nevzťahuje na manipulačný poplatok. Za test po zľave ako poistenec Dôvery zaplatíte 33,50 eur. 

Čo je to manipulačný poplatok, ktorý sa pripočíta k cene testu?

Manipulačný poplatok vo výške 5 eur si laboratóriá Unilabs Slovensko pripočítavajú k cene štandardných testov. Poplatok zahŕňa náklady na materiál súvisiaci s odberom krvi (skúmavka, dezinfekcia, ihla, vatu, leukoplast), služby spojené s realizáciou laboratórnych vyšetrení a personálne a technické zabezpečenie procesu.

Prečo je cena testu, na ktorý poskytujete zľavu, taká vysoká?

Existuje viacero druhov testov na prítomnosť protilátok a líši sa aj ich cena. Test na prítomnosť špecifických protilátok Anti-SARS-CoV-2 v krvi od Unilbas Slovensko vyšetruje všetky tri triedy protilátok: IgM, IgA aj IgG, pričom vyšetrenie jednej triedy stojí okolo 10-15 eur.

Ak ste počuli o lacnejšom teste, s najväčšou pravdepodobnosťou vyšetruje len niektoré triedy protilátok, najčastejšie však jedinú - IgG.

Test od Unilabs Slovensko dokáže s 95-percentnou presnosťou určiť, či ste sa s vírusom už stretli, či organizmus spustil obrannú reakciu a či si váš organizmus vybudoval istú mieru imunity pomocou tvorby protilátok (trieda IgG), ale aj to, či práve teraz nezápasíte s ochorením napriek tomu, že nemáte žiadne príznaky (trieda IgA, čiastočne aj IgM). Vyšetrenie je realizované diagnostickými setmi, ktoré majú certifikát kvality a značku IVD (In Vitro Diagnostics) a sú schválené na vyšetrovanie daného ochorenia.

Prečo niektorí poistenci absolvovali test na protilátky zdarma?

Všetky zdravotné poisťovne uhradia zo zákona svojim poistencom test na prítomnosť protilátok na covid-19. Podmienkou je, aby bol vykonaný v zazmluvnenom laboratóriu a aby ho indikoval lekár (napr. ak je to potrebné z diagnostického hľadiska, pred operáciou a pod.).

Ak má o tento test záujem poistenec na vlastnú žiadosť, žiadna zo zdravotných poisťovní mu test z verejného zdravotného poistenia nepreplatí. Poistenci Dôvery, ktorí majú o test záujem, môžu využiť zľavu vo výške 25 % na absolvovanie spoľahlivého testu od Unilabs Slovensko (Alpha medical).

Od júna do októbra 2020 sme dali možnosť našim poistencom otestovať si bezplatne prítomnosť protilátok v rámci preventívnej prehliadky u všeobecného lekára pre dospelých.

Odhalí test, či som covid-19 prekonal?

Test odhalí s 95-percentnou pravdepodobnosťou prítomnosť, respektíve neprítomnosť protilátok na koronavírus vo vašom tele. Dá vám odpoveď na to, či ste v akútnej fáze ochorenia (vaše telo bojuje s vírusom práve teraz, aj keď nemáte žiadne príznaky, ktoré by tomu nasvedčovali), alebo ste ochorenie covid-19 prekonali v minulosti, či už s niektorými príznakmi ochorenia, alebo bez nich.

Kto a kedy mi oznámi výsledok testu?

Výsledok testu budete mať uložený vo svojom účte do 48 hodín od absolvovania testu. Účet si zriadite online na tejto stránke  pri kúpe testu.

Čo ak bude výsledok testu pozitívny?

Test odhalí, či sa nachádzate v akútnej fáze ochorenia (teda, či ste infekčný teraz) alebo ste ochorenie prekonali v minulosti. Ak ste ochorenie prekonali, je pravdepodobné, že máte vytvorené v krvi protilátky proti koronavírusu. Podľa doterajších poznatkov by ste mali byť pri ďalšom kontakte s vírusom imúnny niekoľko mesiacov.

Ak budú výsledky testu protilátok v akútnej fáze pozitívne (to znamená, že ste aktuálne infekčný, aj keď bez príznakov), laboratórium vás bude informovať o ďalšom postupe v zmysle platných nariadení.

Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!