Kedy mám platiť odvody v cudzine

Zdravotne poistený môžete byť len v jednej krajine Európskej únie. Spravidla tam, kde žijete a pracujete. Pre rôzne prípady platia rôzne pravidlá, kde si máte platiť odvody.

Idete na dovolenku alebo študovať

V týchto prípadoch ste naďalej poistený na Slovensku. Nárok na zdravotnú starostlivosť máte na základe európskeho preukazu, prípadne si pred odchodom môžete vybaviť komerčné poistenie liečebných nákladov.

Idete pracovať

Ak v zahraničí pracujete, budete tam poistený a tam si budete platiť aj odvody. Zdravotnú poisťovňu si vyberiete vy alebo vám ju určí váš zamestnávateľ.

Lekára na Slovensku môžete navštevovať aj naďalej. Stačí si vybaviť formulár S1/E106, na základe ktorého vám starostlivosť na Slovensku preplatí vaša zdravotná poisťovňa v cudzine. Tá vám formulár aj vydá. Doručte nám ho a po registrácii a potvrdení vám vydáme preukaz poistenca poisteného v zahraničí s označením EU.

Na čo nesmiete zabudnúť

 • do 8 dní nám oznámte, že si platíte zdravotné poistenie v zahraničí,
 • predložte nám doklad o poistení v zahraničí (doklad vydáva zdravotná poisťovňa alebo príslušná inštitúcia v krajine, kde pracujete a platíte odvody)
 • ak taký doklad nemáte k dispozícii, predložte nám pracovnú zmluvu od zahraničného zamestnávateľa.
 • na základe tohto dokladu vás odhlásime z verejného zdravotného poistenia na Slovensku
 • v prípade návratu sa nezabudnite opäť prihlásiť na Slovensku, a to do 8 dní od návratu

Formulár S1/E106

Potvrdzuje váš nárok na zdravotnú starostlivosť na Slovensku. Náklady na túto zdravotnú starostlivosť za vás platí vaša zdravotná poisťovňa v cudzine . Tá vám formulár aj vydá. Doručte nám ho a po registrácii a potvrdení vám vydáme preukaz poistenca poisteného v zahraničí s označením EU.

Zdravotné poistenie pre vašu rodinu

Pracujete v EÚ a vaša rodina zostala na Slovensku? Vaša zdravotná poisťovňa v cudzine kryje aj náklady na zdravotnú starostlivosť o vašich rodinných príslušníkov, ktorí sú považovaní za nezaopatrené osoby. Teda napríklad o dieťa do 30 rokov alebo manželku na rodičovskej dovolenke alebo evidovanú na úrade práce.

O presnom rozsahu zdravotnej starostlivosti pre rodinných príslušníkov sa informujte vždy v príslušnej zdravotnej poisťovni v cudzine. Podmienky pre rodinných príslušníkov môžu byť rôzne.

Ste vyslaný pracovník

Pracovníci súkromných firiem vyslaní do EÚ majú nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť na základe európskeho preukazu. Aj naďalej si platia zdravotné poistenie na Slovensku.

Ak ste boli vyslaný do zahraničia

 1. kontaktujte nás a preukážte sa potvrdením o vyslaní od zamestnávateľa,
 2. doložte nám formulár A1/E101 od Sociálnej poisťovne,
 3. ak ho ešte nemáte, vydáme vám európsky preukaz,

Ak vysielate do zahraničia svojho zamestnanca

 1. vydajte mu potvrdenie o vyslaní s presnou adresu vyslania a obdobím vyslania,
 2. vybavte mu formuláre A1/E101 v Sociálnej poisťovni (lehota na vydanie je 30 dní),
 3. doklady zašlite do odchodu zamestnanca jeho slovenskej zdravotnej poisťovni.

Ste vyslaný štátny zamestnanec

Ešte pred odchodom nás informujte o zmene, vydáme vám formulár S1/E106. Zdravotnú starostlivosť budeme na základe neho hradiť za vás.

Ak ste boli vyslaný do zahraničia

 1. kontaktujte nás a preukážte sa potvrdením z ministerstva alebo štátneho úradu, ktoré vás vysiela,
 2. doložte formulár A1/E101 od Sociálnej poisťovne,
 3. v čo najkratšej dobe vám vydáme formulár S1/E106.

Ak vysielate do zahraničia svojho zamestnanca

 1. vydajte mu potvrdenie o vyslaní s presnou adresu vyslania a obdobím vyslania,
 2. ak zamestnanca majú sprevádzať aj rodinní príslušníci, uveďte ich priamo do potvrdenia,
 3. vybavte zamestnancovi formuláre A1/E101 v Sociálnej poisťovni (lehota na vydanie je 30 dní),
 4. doklady zašlite do odchodu zamestnanca jeho slovenskej zdravotnej poisťovni.

Dovolenka, práca a štúdium mimo EÚ

Odchádzate dlhodobo mimo EÚ, prípadne tam pracujete? V takom prípade nie ste poistený na Slovensku, ale v danom štáte.

 • Nezabudnite na tieto vaše povinnosti:do 8 dní nám oznámte, že si platíte zdravotné poistenie v zahraničí,
 • predložte nám doklad o poistení v zahraničí (tento doklad vám vydáva zdravotná poisťovňa alebo príslušná inštitúcia v krajine, kde pracujete a platíte odvody na zdravotné poistenie),
 • ak taký doklad nemáte k dispozícii, predložte nám pracovnú zmluvu od zahraničného zamestnávateľa.

My vás následne odhlásime z verejného zdravotného poistenia na Slovensku.

Nezabudnite sa po návrate zo zahraničia opäť prihlásiť na verejné zdravotné poistenie na Slovensku. A to do 8 dní od vášho návratu.