DôveraPomáha

partnerstvo

Cieľom projektu DôveraPomáha je spojiť lekárov, pacientov a zdravotnú poisťovňu v snahe zlepšiť zdravotnú starostlivosť pacientov a zvýšiť kvalitu ich života pri udržateľných nákladoch. Dôvera týmto spôsobom pomáha zlepšiť zdravie svojich poistencov a uľahčiť im starostlivosť o zdravie.

DôveraPomáha je projekt integrovanej zdravotnej starostlivosti, vďaka ktorej pacient v zdravotníckom systéme neblúdi, neabsolvuje zbytočné vyšetrenia a neužíva lieky, ktoré nevyhnutne nepotrebuje. Jeho liečba je cielene plánovaná a koordinovaná tak, aby pacient dostal všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť v správny čas na správnom mieste.


Vedeli ste, že zatiaľ čo zdravotný systém (vrátane všetkých lekárov, liekov, nemocníc) má vplyv iba na 10 % zdravotného stavu populácie, správanie ľudí a to ako sa starajú o svoje zdravie ovplyvňuje až 40 %?

V rámci projektu preto spolupracujeme s vybranými lekármi a prinášame im nástroje, aby naozaj dokázali svojich pacientov kvalitne a efektívne liečiť. Druhý dôležitý aspekt projektu DôveraPomáha je dôraz na aktívnu rolu pacienta v procese liečby a starostlivosti o svoje zdravie. Projekt vyvíja nástroje na to, aby podporil zodpovednosť pacientov za svoje zdravie, pretože zapojenie pacienta, predovšetkým v ére chronických chorôb, je kľúčový predpoklad úspechu liečby.

Vedeli ste, že skúsenosti z iných krajín dokazujú že praktickí lekári dokážu kontrolovať až 40 % celkových nákladov na zdravotnú starostlivosť svojich kapitovaných poistencov?

Ako sa môžem zapojiť?

Využívať benefity, ktoré prináša projekt DôveraPomáha môže automaticky každý poistenec Dôvery, ktorý je kapitovaný u niektorého zo zapojených všeobecných lekárov v niektorom z regiónov, v ktorých je projekt spustený, alebo je registrovaný v programe starostlivosti chronicky chorých DôveraPomáha diabetikom .

Dostupnosť služieb

Projekt momentálne prebieha v pilotnej prevádzke v 3 regiónoch

  • Región Košice (okresy Košice, Košice-okolie, Michalovce a Sobrance)
  • Región Prešov (okres Vranov nad Topľou, v blízkom čase rozšírenie do okresov Humenné a Snina)
  • Región Nitra (okresy Komárno, Levice, Nové Zámky)

Informácie pre lekára

Pre lekára projekt DôveraPomáha prináša vyššiu odmenu za koordináciu, kvalitu a efektivitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Základným stavebným kameňom tohto typu projektov je sieť partnerských poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Zapojení partnerskí lekári v rámci tejto siete koordinujú zdravotnú starostlivosť svojich pacientov tak, aby pacient dostal všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť v správny čas na správnom mieste. 

DôveraPomáha diabetikom Pridané 28. 06. 2017

Kvalitnejšia liečba, správna životospráva a overené informácie zabránia komplikáciám cukrovky alebo spomalia ich nástup. Tieto tri veci vám prinášame v unikátnom programe DôveraPomáha diabetikom. Poslaním programu je pomôcť našim pacientom žiť plnohodnotný život s cukrovkou. Viac o programe sa dočítate tu

DôveraPomáha nečakať Pridané 28. 06. 2017
Projekt DôveraPomáha ponúka zapojeným poistencom jedinečnú možnosť bezplatne sa objednať na vyšetrenie k vybraným ambulantným lekárom v riadnych ordinačných hodinách. Sieť vyše 180 spolupracujúcich ambulantných špecialistov vo viac ako 43 odbornostiach zabezpečuje široký výber lekárov tak, aby sme vám pomohli zabezpečiť odborné vyšetrenie, ktoré potrebujete.
Programy pre lepší život Pridané 28. 06. 2017

V spolupráci s partnerskými lekármi budeme v rámci programu DôveraPomáha prinášať rôzne aktivity a programy zamerané na prevenciu, kvalitu zdravotnej starostlivosti a celkové udržanie a zlepšenie zdravia našich poistencov.