DôveraPomáha

partnerstvo

Cieľom programu DôveraPomáha je spojiť lekárov, pacientov a zdravotnú poisťovňu v snahe zlepšiť zdravotnú starostlivosť pacientov a zvýšiť komfort a kvalitu ich života pri udržateľných nákladoch. Dôvera týmto spôsobom pomáha zlepšiť zdravie svojich poistencov a uľahčiť im starostlivosť o zdravie.

Pacient tak v zdravotníckom systéme neblúdi, neabsolvuje zbytočné vyšetrenia a neužíva lieky, ktoré nevyhnutne nepotrebuje. Jeho liečba je cielene plánovaná a koordinovaná tak, aby pacient dostal všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť v správny čas na správnom mieste.


Vedeli ste, že zatiaľ čo zdravotný systém (vrátane všetkých lekárov, liekov, nemocníc) má vplyv iba na 10 % zdravotného stavu populácie, správanie ľudí a to ako sa starajú o svoje zdravie ovplyvňuje až 40 %?

V rámci programu preto spolupracujeme s vybranými lekármi a prinášame im nástroje, aby naozaj dokázali svojich pacientov kvalitne a efektívne liečiť. Programu zvýrazňuje aktívnu rolu pacienta v procese liečby a starostlivosti o svoje zdravie. Program vyvíja nástroje na to, aby podporil zodpovednosť pacientov za svoje zdravie, pretože zapojenie pacienta, predovšetkým v ére chronických chorôb, je kľúčový predpoklad úspechu liečby.

Vedeli ste, že skúsenosti z iných krajín dokazujú že praktickí lekári dokážu kontrolovať až 40 % celkových nákladov na zdravotnú starostlivosť svojich kapitovaných poistencov?

Ako sa môžem zapojiť?

Využívať benefity, ktoré prináša program DôveraPomáha môže automaticky každý poistenec Dôvery, ktorý je kapitovaný u niektorého zo zapojených všeobecných lekárov v niektorom z regiónov, v ktorých je program spustený, alebo je registrovaný v programe  DôveraPomáha diabetikom .

Dostupnosť služieb

Kde je program aktívny?

  • Región Košice (okresy Košice, Košice-okolie, Michalovce a Sobrance)
  • Región Prešov (okresy Vranov nad Topľou, Snina a Humenné)
  • Región Nitra (okresy Komárno, Levice, Nové Zámky)

Informácie pre lekára

Pre lekára program DôveraPomáha prináša vyššiu odmenu za koordináciu, kvalitu a efektivitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Základným stavebným kameňom tohto typu programov je sieť partnerských poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Zapojení partnerskí lekári v rámci tejto siete koordinujú zdravotnú starostlivosť svojich pacientov tak, aby pacient dostal všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť v správny čas na správnom mieste. 

DôveraPomáha diabetikom DôveraPomáha diabetikom Pridané 28. 06. 2017

Kvalitnejšia liečba, správna životospráva a sebakontrola cukrovky zabránia alebo spomalia nástup komplikácií. Tieto tri veci vám prinášame v unikátnom programe DôveraPomáha diabetikom. Poslaním programu je pomôcť našim pacientom žiť plnohodnotný život s cukrovkou. Viac o programe sa dočítate tu

Objednávkový systém Objednávkový systém Pridané 28. 06. 2017
Bezplatný objednávkový systém umožňuje objednať sa na jednom mieste k všeobecnému lekárovi pre dospelých, k všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, ako aj k vybraným špecialistom.

Novinky v programe

S objednávkovým systémom v čakárni nečakáte Publikované: 12. 03. 2018
Bonusový program pre diabetikov, prediabetikov Publikované: 28. 06. 2017
Pomoc s cukrovkou v programe DôveraPomáha diabetikom Publikované: 28. 06. 2017