DôveraPomáha nečakať

Projekt DôveraPomáha ponúka zapojeným poistencom jedinečnú možnosť bezplatne sa objednať na vyšetrenie k vybraným ambulantným lekárom v riadnych ordinačných hodinách. Sieť vyše 180 spolupracujúcich ambulantných špecialistov vo viac ako 43 odbornostiach zabezpečuje široký výber lekárov tak, aby sme vám pomohli zabezpečiť odborné vyšetrenie, ktoré potrebujete.
Aktualizované: 13. 11. 2017


Absolvovať vyšetrenie u lekára nie je vždy jednoduché. Priemerná doba čakania na vyšetrenie je až 2 mesiace, nehovoriac o nekonečnom vysedávaní v preplnených čakárňach. Vďaka objednávkovému systému je toto minulosťou a na vyšetrenie sa viete rýchlo a ľahko objednať.

Kto sa môže objednať?

Službu môžu využívať poistenci zdravotnej poisťovne Dôvera, ktorých všeobecní lekári sú zapojení v programe DôveraPomáha, a poistenci registrovaní v programe DôveraPomáha diabetikom.

Zoznam zapojených lekárov:

Kedy môžem využiť službu DôveraPomáha nečakať?

 • Ak lekár, ku ktorému sa chcete objednať, je zapojený v Programe DôveraPomáha nečakať.
 • Ak máte odporúčací lístok od svojho ošetrujúceho lekára, v prípade, že idete na prvé vyšetrenie. Výmenný lístok nepotrebujete ak: 
  • idete k všeobecnému lekárovi,
  • idete na vyšetrenie na psychiatriu alebo dermatovenerológiu (kožný lekár),
  • idete na kontrolu k lekárovi špecialistovi, ktorý vás už pred tým vyšetroval ,
  • ste dispenzarizovaný u lekára špecialistu (t. j. ide o aktívne a systematické sledovanie choroby u konkrétneho lekára - napríklad v prípade cukrovky u diabetológa).
 • Iba ak nejde o akútne život ohrozujúce stavy. Vtedy zavolajte priamo lekárovi a dohodnite sa na ďalšom postupe.
 • Ak nie ste neplatič.

Ako sa môžem objednať?

 • Môžete sa objednať sami na telefónnom čísle 0850 850 888 (hovory sú spoplatnené tarifou hovoru na pevnú linku podľa podmienok vybraného operátora).
 • Pripravte si
  • preukaz poistenca,
  • meno svojho všeobecného lekára, alebo meno všeobecného lekára pre deti a dorast ak objednávate svoje dieťa, pracovník call centra si bude potrebovať overiť vašu totožnosť,
  • meno lekára alebo odbornosť lekára, ku ktorému sa chcete objednať, ak sa chcete objednať k špecialistovi. Pre kvalitu vašej zdravotnej starostlivosti odporúčame, aby ste chodili pravidelne k tomu istému špecialistovi. Pokiaľ lekár-špecialista, ku ktorému chodíte pravidelne, nie je v zozname lekárov DôveraPomáha, zvážte, či nie je vhodnejšie zostať u Vášho bežného lekára-špecialistu.
  • V prípade, že sa objednávate k špecialistovi - meno lekára, ktorý vám vyšetrenie odporučil a vypísal Vám odporúčací lístok na vyšetrenie u špecialistu, ak sa na vyšetrenie vyžaduje. Bez odporúčacieho lístka vás podľa zákona špecialista nemôže prijať na prvé vyšetrenie.
 • Nezabudnite si poznačiť termín vyšetrenia, meno a adresu lekára, ku ktorému ste objednaný.
 • V niektorých prípadoch je potrebné dodržať špecifické pokyny pred vyšetrením (napríklad prísť nalačno), na ktoré vás upozorní pracovník call centra. Prosím, dodržiavajte ich. Inak je možné, že vás nebude možné vyšetriť.
 • Niekoľko dní pred termínom vyšetrenia vám príde sms alebo email pripomienka, aby ste na vyšetrenie nezabudli.

Stiahnite si kartičku na objednanie, aby ste mali k dispozícii dôležité informácie

Ak už máte termín na vyšetrenie a viete, že nebudete môcť prísť, preobjednajte sa prosím včas na iný termín. Váš pôvodný termín môže využiť iný pacient a vy si pohodlne vyberiete termín, ktorý vám vyhovuje. Po príchode do čakárne oznámte svoj príchod v ambulancii. Nemeškajte! V ambulancii by vás mali prijať do 15 minút. Berte prosím ohľad na urgentné stavy iných pacientov. Je možné, že zdravotnícky personál vás vo výnimočných prípadoch požiada o krátke strpenie.

Ak nie ste ošetrený v dohodnutom termíne alebo čakáte na vyšetrenie dlhšie ako 15 minút alebo ste z akéhokoľvek dôvodu nespokojný s vyšetrením, informujte nás o tom na infolinke 0850 850 888 alebo e-mailom na adrese.

Ako môžem zrušiť objednaný termín?

Zmenu termínu alebo zrušenie vyšetrenia je potrebné oznámiť dostatočne včas (aspoň 24 hodín vopred) na telefónnom čísle 0850 850 888, aby mohol tento termín využiť iný poistenec.

Kedy nie je možné využiť objednávkový systém?

 • Ak nemáte odporúčací lístok od vášho všeobecného lekára, alebo špecializovaného lekára
 • Ak sa chcete objednať k lekárovi, ktorí nie je zapojený do projektu DôveraPomáha.
 • Ak ide o akútne život ohrozujúce stavy. Vtedy zavolajte priamo lekárovi a dohodnite sa na ďalšom postupe.
 • Ak ste neplatič.

Aké výhody prináša objednanie cez DôveraPomáha nečakať?

 • Dostupnosť lekárov , najmä špecialistov bez čakania. U niektorých špecialistov dostanete skorší termín, k žiadaným špecialistom sa vďaka službe DôveraPomáha nečakať dostanete na vyšetrenie.
 • Nájdeme Vám špecialistu. Užitočné najmä, ak nie ste často chorí a nechodíte po lekároch, ale zrazu máte akútny problém (napr. zápal stredného ucha, zlomená ruka). Vďaka tejto službe nemusíte komplikovane hľadať špecialistu, ktorý by vás včas ošetril. Stačí odporúčací lístok od vášho všeobecného lekára a ambulantného špecialistu Vám vybavíme.
 • Ušetríte hodiny , ktoré by ste inak museli tráviť v čakárni. DôveraPomáha nečakať vás objedná na konkrétny termín a čas a lekár by vás mal vyšetriť do 15 minút od dohodnutého termínu.
 • Možnosť objednať sa jednoducho na jednom mieste k väčšine základných špecialistov a to buď telefonicky cez call centrum Dôvery alebo priamo u vášho všeobecného lekára. Pred vyšetrením vám pošleme sms alebo e-mailovú pripomienku, aby ste na vyšetrenie nezabudli.
 • Bezplatná služba (platí sa len cena hovoru). Sieť vyše 180 ambulantných špecialistov pre deti a dospelých vo viac ako 43 odbornostiach (ponuka je rôzna podľa jednotlivých regiónov). Okrem špecialistov sa môžete objednať aj k vybraným všeobecným lekárom.

Podrobné informácie nájdete v PRAVIDLÁCH OBJEDNÁVKOVÉHO SYSTÉMU