Keď potrebujete starostlivosť

Máme zmluvy s viac ako 11-tisíc ambulanciami, nemocnicami a rôznymi inými zdravotníckymi zariadeniami po celom Slovensku. Nájdete ich v kompletnom zozname.

Keď máte bežné zdravotné ťažkosti, navštívte najskôr vášho všeobecného lekára. Ten manažuje vašu cestu po ďalších lekároch a zariadeniach. Ak vám nevie pomôcť, pošle vás k špecialistovi alebo priamo do nemocnice. Výhodnou alternatívou k hospitalizácii je jednodňová starostlivosť.

Preplácame aj kúpele podľa tzv. indikačného zoznamu a ďalšie rôzne ošetrenia a liečbu. Je však nevyhnutné, aby vám vyšetrenie, liek, pomôcku alebo dietetickú potravinu odporučil lekár na základe vášho zdravotného stavu a v súlade s platnou legislatívou a zmluvou s nami. Niektoré vyšetrenia podliehajú nášmu predchádzajúcemu súhlasu.

Lekára navštívte, aj keď nie ste chorý - máte nárok na bezplatnú prevenciu u všeobecného lekára, zubára, gynekológa, urológa a gastroenterológa.

Vyberajte si našich zmluvných lekárov. Inak hrozí, že si ošetrenie budete platiť. Príspevok na plánované ošetrenie u nezmluvného lekára od nás môžete dostať len vtedy, ak oň požiadate vopred a splníte stanovené podmienky. Netýka sa to situácie, keď ste v akútnom ohrození života. Vtedy vás ošetrí aj nezmluvný lekár a my mu za to v súlade so zákonom zaplatíme bez toho, aby ste nám museli vopred zaslať žiadosť a získať náš súhlas.

Kúpele ako doplnková liečba Kúpele ako doplnková liečba Pridané 01. 11. 2017

Kúpele poskytujú doplnkovú liečbu. Ak vám ich predpíše lekár a máte na ne vzhľadom na váš zdravotný stav nárok, preplatíme vám ich kompletne alebo čiastočne. Do kúpeľov môžete ísť aj ako samoplatiteľ – vtedy vám ich nepredpisuje lekár a neschvaľuje zdravotná poisťovňa, ale pobyt si platíte sami.

Mám cukrovku Mám cukrovku Pridané 28. 06. 2017
Kvalitnejšia liečba, správna životospráva a overené informácie zabránia komplikáciám cukrovky alebo spomalia ich nástup. Tieto tri veci vám prinášame v unikátnom programe DôveraPomáha diabetikom. Poslaním programu je pomôcť našim pacientom žiť plnohodnotný život s cukrovkou. Viac o programe sa dočítate tu: dovera.sk/cukrovka
Zmluvný verzus nezmluvný lekár Zmluvný verzus nezmluvný lekár Pridané 13. 04. 2015

Ako pacient máte právo na slobodný výber lekára. Ak je to možné, ošetrenie absolvujte u našich zmluvných lekárov. K dispozícii vám je viac ako 11-tisíc poskytovateľov zdravotnej starostlivosti po celom Slovensku. Naši poistenci môžu však absolvovať vyšetrenie aj u nezmluvných lekárov, a pritom si nemusia platiť všetko z vlastného vrecka.

Preventívne prehliadky Preventívne prehliadky Pridané 26. 02. 2012

Zo zákona plne preplácame pravidelné preventívne prehliadky u všeobecného lekára pre deti aj dospelých, gynekológa, urológa, zubára a gastroenterológa. Podrobný zoznam preventívnych prehliadok nájdete tu. Ak chcete viac, ako zaručuje zákon, informujte sa o nadštandarde u nás alebo u vášho lekára.

Prvá zastávka: Ambulancia Prvá zastávka: Ambulancia Pridané 26. 02. 2012

Menej závažné problémy sa liečia v ambulanciách. Každý dospelý by mal mať svojho všeobecného lekára a dieťa pediatra. Ak je to potrebné, odporučia vám vyšetrenie u špecialistu alebo vás rovno pošlú do nemocnice.

Vážnejšie prípady idú do nemocnice Vážnejšie prípady idú do nemocnice Pridané 26. 01. 2012

Do nemocnice sa môžete dostať ako akútny alebo plánovaný pacient, keď vám nevie pomôcť ambulantný lekár.

Výhodná alternatíva k hospitalizácii Výhodná alternatíva k hospitalizácii Pridané 26. 01. 2012

Mnohé zákroky a vyšetrenia netreba absolvovať v nemocnici počas niekoľkodňovej hospitalizácie. Výhodnou alternatívou je jednodňová ambulantná starostlivosť.

Ostatná starostlivosť Ostatná starostlivosť Pridané 20. 01. 2012

Ambulantné vyšetrenie, hospitalizácie a kúpele patria medzi najznámejšie typy zdravotnej starostlivosti. Zabezpečíme vám však aj ostatnú starostlivosť.