Výhodná alternatíva k hospitalizácii

Mnohé zákroky a vyšetrenia netreba absolvovať v nemocnici počas niekoľkodňovej hospitalizácie. Výhodnou alternatívou je jednodňová ambulantná starostlivosť.

Publikované: 26. 01. 2012

O vhodnosti rozhodne lekár

Výhodná alternatíva k hospitalizácii Kratší pobyt v zariadení nemá nič spoločné s nižšou kvalitou. Jednodňové pracoviská musia mať potrebné prístrojové, materiálne aj personálne vybavenie. Používajú moderné a pre pacientov šetrné liečebné postupy.

Na pracoviskách jednodňovej ambulantnej starostlivosti sa najčastejšie robia menej náročné chirurgické, ortopedické, gynekologické zákroky či operácie očí.

Či je pre vás jednodňová starostlivosť vhodná, rozhodne váš lekár – špecialista. Môžete sa u neho o tejto možnosti  aktívne informovať. Mal by vám vedieť odporučiť aj konkrétne pracoviská.

S odporúčaním od špecialistu kontaktujte zariadenie, ktoré ste si vybrali, a dohodnite si termín.


Čo vám preplatíme

Zákrok u zmluvného zariadenia v rozsahu zákona za vás zaplatíme. Doplatky za zdravotnú starostlivosť si zariadenie od vás pýtať nemôže. Výnimku tvoria napríklad zákroky v rámci plastickej chirurgie alebo také, ktoré si nevyžaduje váš zdravotný stav.

Niektoré, najmä súkromné zariadenia, si však účtujú dodatočné poplatky, ktoré s poskytnutou starostlivosťou priamo nesúvisia. Najčastejšie sa týkajú nadštandardných služieb. Tieto náklady nepreplácame.

Informujte sa vopred v zariadení, ktoré ste si vybrali, aké poplatky si účtuje.

Rýchlejšie a s nižším rizikom

Ako pacient dostanete v rámci jednodňovej starostlivosti všetko, čo váš zdravotný stav vyžaduje a do 24 hodín po zákroku ste prepustený do domáceho ošetrenia. Je to pre vás pohodlnejšie. Znižuje sa zároveň riziko nemocničných nákaz*. Jednodňová ambulantná starostlivosť je výhodná aj preto, že znižuje čakacie doby.

Súvisiace články

Zmluvný verzus nezmluvný lekár
Prvá zastávka: Ambulancia
Vážnejšie prípady idú do nemocnice