Prvá zastávka: Ambulancia

Menej závažné problémy sa liečia v ambulanciách. Každý dospelý by mal mať svojho všeobecného lekára a dieťa pediatra. Ak je to potrebné, odporučia vám vyšetrenie u špecialistu alebo vás rovno pošlú do nemocnice.

Aktualizované: 12. 03. 2012

Prvá zastávka: Ambulancia Všeobecný lekár alebo špecialista

Všeobecní lekári poskytujú základnú zdravotnú starostlivosť a vedia vyliečiť mnohé zdravotné ťažkosti bez toho, aby ste museli tráviť čas v čakárňach a na vyšetreniach u ďalších lekárov. Samozrejme, ak je to potrebné, odporučia vám špecialistu, hospitalizáciu v nemocnici, realizujú odbery krvi a rôzne testy, pošlú vás na röntgenologické vyšetrenie či ultrazvuk, predpíšu lieky alebo pomôcky.

S každým všeobecným lekárom pre deti aj dospelých, ktorý sa stará aspoň o jedného nášho poistenca, máme zmluvu. Takže za ošetrenie v rámci zákona u tohto lekára neplatíte. 

Všeobecný lekár vás môže odmietnuť iba v dvoch prípadoch:

 • ak jeho osobný vzťah k vám nezaručuje objektívne hodnotenie vášho zdravotného stavu,
 • ak by prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie (to však nemôže urobiť lekár, ak máte v jeho obvode trvalý alebo prechodný pobyt).

Ak vám nevie pomôcť všeobecný lekár, nastupuje špecialista. Vyberajte si takých, s ktorými máme zmluvu. Vtedy vám ošetrenie kompletne preplatíme.

Aj špecialista vás môže odporučiť ďalšiemu špecialistovi, navrhnúť vám hospitalizáciu v nemocnici, predpísať kúpele, pomôcku, vykonať odbery krvi a rôzne testy, poslať vás na röntgenologické vyšetrenie, predpísať vám lieky.

K ambulantnej starostlivosti patrí aj gynekologická starostlivosť o ženy a stomatologická starostlivosť. Aj v prípade zubárov a gynekológov si overte, či majú s nami zmluvu. Ak nie, stomatologické ošetrenie si budete musieť zaplatiť.

Neviete si nájsť lekára vo vašom okolí? Pozrite si zoznam všetkých, s ktorými máme zmluvu.

Najčastejšie sa pýtate

Ako zistím, či je môj lekár váš zmluvný poskytovateľ?

Zoznam všetkých našich zmluvných lekárov, nemocníc a ostatných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nájdete na tejto stránke. Ak vášho lekára v zozname nenájdete, znamená to, že s ním nemáme podpísanú zmluvu.

Čítať celú odpoveď
Vybral som si u zubára nadštandard. Musím si ho celý zaplatiť?

Nie. Ak má váš zubár s nami zmluvu, pri nadštandardnom ošetrení nestrácate nárok na úhradu štandardu. Zaplatíte len rozdiel medzi štandardom a nadštandardom podľa cenníka vášho lekára.

Štandard teda hradí zdravotná poisťovňa, doplatok za nadštandard vy podľa druhu použitého materiálu.

Čítať celú odpoveď
Aké sú pravidlá preplácania zákrokov čelustnej ortopédie?

Čeľustno - ortopedickú liečbu platíme našim zmluvným lekárom podľa závažnosti vášho problému nasledovne:

 • plne preplácame ošetrenia detí do 18 rokov, ak ide o závažné narušenie funkcie stomatognátneho systému,
 • čiastočne preplácame ošetrenia, ak nie sú závažným spôsobom ovplyvnené žuvacie schopnosti pacienta.
Čítať celú odpoveď
Kto rozhoduje o tom, čo mi u zubára preplatí zdravotná poisťovňa?

Rozsah uhrádzanej zdravotnej starostlivosti určuje zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia a na zákon nadväzujúce nariadenia vlády. Tie definujú aj zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony úplne alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa naopak vôbec neuhrádzajú z verejného zdravotného poistenia.

Pokiaľ sa v rámci zubného ošetrenia poskytujú aj zdravotnícke pomôcky (fixné náhrady, snímateľné náhrady, čeľustnoprotetické „strojčeky“), o výške ich úhrady a limitoch rozhoduje ministerstvo zdravotníctva v rámci kategorizácie.

Zdravotná poisťovňa platí štandard. Ide o výkony prvej pomoci pri bolestiach zubov, opuchoch tváre, zápaloch v dutine ústnej, úrazoch zubov a tvárových kostí s postihnutím mäkkých častí. Ďalej zubné výplne zo štandardných materiálov, RTG vyšetrenie, odstránenie kazu, trhanie a resekcie zubov, malé chirurgické zákroky, ochorenia ďasien a slizníc dutiny ústnej. U detí do 18 rokov a dospelých nad 60 rokov štandard znamená aj ošetrenie devitálnych zubov (koreňové kanáliky), snímateľné zubné náhrady čiastočné  i celkové z materiálov českej výroby.

Zdravotná poisťovňa zároveň hradí preventívne prehliadky.

Čítať celú odpoveď
Čo mi preplatíte u zubára?

U zubára, s ktorým máme zmluvu, podľa zákona preplácame kompletne:

 • vstupné stomatologické a pedostomatologické vyšetrenia,
 • preventívne prehliadky,
 • akútne vyšetrenie,
 • röntgenové snímky,
 • injekčnú anestézu,
 • odstránenie zubného povlaku alebo kameňa,
 • dočasné ošetrenie hlbokého zubného kazu,
 • paliatívne ošetrenie koreňových kanálikov,
 • vytrhnutie zubov,
 • resekciu,
 • ošetrenia po extrakčných komplikácií a následné kontroly,
 • ošetrenia sťaženého prerezávania zubov múdrosti,
 • ošetrenia gingivy,
 • plomby (pre dospelých plomby s kódom V13, u detí s kódom V12 - od 1.9.2018 sa výkon V12 môže vykazovať aj u dospelých pacientov bez doplatku – plná úhrada zdravotnou poisťovňou),
 • snímateľné náhrady celkové a čiastočné zhotovené zo štandardných materiálov,
 • inštruktáž a nácvik ústnej hygieny a lokálnu fluoridáciu u detí do 18 rokov.

Čiastočne u zmluvných zubárov preplácame:

 • plomby s kódmi V01 (jednoplôšková výplň zuba), V02 (dvojplôšková výplň), V03 (trojplôšková výplň), V05 (fotokompozit-jedna plôška), V06(fotokompozit- dve plôšky), V07 (fotokompozit- tri plôšky),
 • endodontické ošetrenie jednokoreňového trvalého zuba (extirpácia zubnej drene, mechanická a chemická príprava a výplň koreňového kanálika, výnimkou sú deti do dovŕšenia 18. roku veku a dospelí nad 60 rokov veku, ktorým toto ošetrenie preplácame kompletne),
 • endodontické ošetrenie viackoreňového trvalého zuba (extirpácia zubnej drene, mechanická a chemická príprava a výplň koreňových kanálikov, výnimkou sú deti do dovŕšenia 18. roku veku a dospelí nad 60 rokov veku, ktorým toto ošetrenie preplácame kompletne),
 • niektoré parodontologické výkony,
 • fixné zubné náhrady.

Pozor! Ak máte zubára, ktorý nemá s nami zmluvu, ošetrenie a zákroky si platíte sám/sama podľa cenníka zubára. Výnimkou je čiastočne len akútna starostlivosť - lekárovi ju dodatočne preplatíme. Rozdiel vzniknutý medzi našou úhradou za ošetrenie a vašou platbou vám následne môže zubár vrátiť.

Čítať celú odpoveď
Preplatíte mi ošetrenie u nezmluvného lekára?

Ak ste v akútnom ohrození života, každý lekár je povinný vás ošetriť, aj keď nemá s nami uzavretú zmluvu a my toto ošetrenie zaplatíme.

Ak však ide o odkladnú starostlivosť, teda nie akútny prípad, príspevok na ošetrenie u nezmluvného lekára vám odsúhlasíme, len ak nás o to vopred požiadate a vašu žiadosť odsúhlasíme. Žiadosť o príspevok u nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti nájdete na tejto stránke.

Viac informácii o príspevku na absolvovanie ošetrenia u nezmluvného lekára nájdete na tejto stránke

Všetky kritéria na poskytnutie príspevku za ošetrenie u nezmluvného lekára nájdete na tejto stránke

Neschválením žiadosti nie je vaše právo na slobodný výber lekára porušené, navštíviť ho môžete aj tak. Akurát si ošetrenie zaplatíte sami.

Čítať celú odpoveď
Dokedy môže dieťa chodiť k svojmu pediatrovi?

Všeobecný lekár s atestáciou z pediatrie ošetruje deti do dovŕšenia 18 rokov + 364 dní. Všeobecný lekár s atestáciou alebo certifikátom z dorastového lekárstva ošetruje pacientov od 19 do 28 rokov.

Po tomto veku je potrebné zmeniť ošetrujúceho lekára a vybrať si všeobecného lekára pre dospelých.

Čítať celú odpoveď
Ako často môžem zmeniť všeobecného lekára?

Podľa zákona uzatvárate so všeobecným lekárom a pediatrom (pozor, nie s gynekológom) písomnú dohodu najmenej na 6 mesiacov. Od dohody môžete písomne odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu. Dohoda v takomto prípade zaniká prvým dňom nasledujúceho mesiaca.

Vašu zdravotnú dokumentáciu si nemusíte pýtať - vyžiada si ju váš nový všeobecný lekár.

Čítať celú odpoveď
Čo je to dispenzárna starostlivosť?

Dispenzarizácia je aktívne a systematické sledovanie zdravotného stavu osoby, u ktorej je predpoklad zhoršovania zdravia, vrátane jej vyšetrenia a liečby.

V praxi to znamená, že takýto pacient chodí na pravidelné vyšetrenia a špecialista mu ordinuje liečbu, ktorú môže predpisovať na jeho odporúčanie všeobecný lekár.

Dispenzárna starostlivosť by mala zabezpečiť, že zdravotný stav pacienta sa nebude zhoršovať a bude mať trvalú zdravotnú špecializovanú starostlivosť.

Čítať celú odpoveď
Môžem navštíviť všeobecného lekára, hoci s ním nemám uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti?

Ak ste v akútnom stave, ošetriť vás môže aj takýto lekár.

V iných prípadoch to ale nie je zo zákona možné. Všeobecný lekár bez písomnej dohody s vami nemôže viesť vašu zdravotnú dokumentáciu, predpisovať vám lieky, prípadne vydávať doklady o práceneschopnosti. 

Ak chcete konkrétneho všeobecného lekára navštevovať, uzavrite s ním písomnú dohodu.

Čítať celú odpoveď

Súvisiace články

Zmluvný verzus nezmluvný lekár
Čo riskujete, keď neplatíte
Lekári a zdravotnícke zariadenia