Ako užívať lieky. Praktické rady

Lieky užívajte, len keď je to nevyhnutné. Ak ich máte viac, môžu sa vzájomne ovplyvňovať, dokonca vylučovať alebo sa môžete predávkovať. Komunikujte preto so svojím lekárom. Na liekoch možno aj bezpečne šetriť.

Aktualizované: 15. 07. 2015

Ako užívať lieky. Praktické rady Pozor na interakcie

Užívanie každého lieku konzultujte so svojím lekárom alebo lekárnikom. Ak vám lekár predpisuje akýkoľvek liek, informujte ho o všetkých ostatných, ktoré užívate. Inak sa môže stať, že vám vznikne nežiaduca lieková interakcia. Odborne sa ňou nazýva nevhodná kombinácia liekov užívaných súčasne, ktorá môže ovplyvniť vaše zdravie.

Dávajte si pozor aj na svoj jedálny lístok. Grapefruitová šťava, alkohol, upokojujúce čaje s ľubovníkom a ďalšie potraviny a nápoje ovplyvňujú účinky liekov a s niektorými tvoria nevhodnú kombináciu.


Bezpečné lieky: Štyri kroky

  1. Vždy informujte svojho lekára o všetkých liekoch, ktoré užívate.
  2. Ak si názvy liekov nepamätáte, vytlačte si Liekovú knižku vo svojej Elektronickej pobočke
  3. Nehľadajte neoverené informácie na internete, pozrite sa do svojej Elektronickej pobočky. Na základe dát od vašich lekárov priamo v nej uvidíte, či nemáte liekové interakcie alebo či sa nemáte vyhýbať vybraným potravinám alebo nápojom.
  4. Zistené interakcie konzultujte s lekárom. Najlepšie pozná váš zdravotný stav a vie vám zodpovedať vaše otázky. Niektoré interakcie sú totiž žiaduce.

Ako neplatiť zbytočne

Viete, ako za lieky neplatiť viac, než je nevyhnutné? Tu je niekoľko odporúčaní:

  1. Lieky užívajte len vtedy, keď si to naozaj vyžaduje váš zdravotný stav.
  2. Aktívne sa informujte u vášho lekára alebo v lekárni na cenu lieku a výšku vášho doplatku. Existuje zoznam, kedy je lekár povinný predpísať vám na recept názov liečiva (k nemu môže pridať aj názov lieku) a lekárnik vydať najlacnejší liek, ktorý toto liečivo obsahuje.  Ak to nie je z medicínskeho pohľadu žiaduce, lekár na recept napíše konkrétny, hoci drahší liek, ktorý vám vydajú v lekárni.
  3. Zorientujte sa v cenách liekov a v doplatkoch pacientov na špeciálnej stránke Výhodné lieky. Ak k vášmu lieku existuje rovnako kvalitná alternatíva s tou istou účinnou látkou, ale s nižšou cenou aj doplatkom pacienta, stránka vám ju zobrazí.

V lekárni až po kontrole

Lieky môžete kúpiť iba v lekárňach. Zo zákona máme zmluvu s každou lekárňou na Slovensku. Liek na lekársky predpis si teda môžete vyzdvihnúť v ktorejkoľvek lekárni. Novinkou je možnosť vyzdvihnúť si liek predpísaný elektronicky, ktorý vám zobrazujeme v mobilnej aplikácii Dôvera.

Kým sa liek do lekárne dostane, prechádza oficiálnou registráciou a kontrolou kvality a bezpečnosti. Dohliada na to Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

Zoznam všetkých liekov registrovaných na Slovensku aj s ich príbalovými letákmi nájdete na tejto stránke.
Kompletný zoznam liekov, ktoré plne alebo čiastočne uhrádza zdravotná poisťovňa, nájdete na tejto stránke.

Originálne lieky sú výsledkom výskumu, preto sú drahšie. Keď im uplynie patentová ochrana, môžu vznikať generiká. Majú tú istú účinnú látku ako originály, no sú lacnejšie. Pýtajte sa na generiká vášho lekára alebo lekárnika alebo si pozrite portál vyhodnelieky.sk.

Najčastejšie sa pýtate

Ako funguje vrátenie doplatkov za lieky?

O vrátenie peňazí za doplatky za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky nemusíte žiadať, urobíme to automaticky, ak patríte do skupiny poistencov, na ktorú sa zákon vzťahuje. A to vždy do 90 kalendárnych dní od skončenia kalendárneho štvrťroka (v ktorom ste lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky zakúpili), ak je čiastka, o ktorú ste limit spoluúčasti prekročili, vyššia ako 3 eurá.
Peniaze vám zašleme na účet alebo poštovou poukážkou.

Čítať celú odpoveď
Ktoré lieky sa započítavajú do limitu spoluúčasti?

Do limitu spoluúčasti sa nezapočítavajú všetky lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky, ktoré sa dajú kúpiť v lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok ale len tie, ktoré:

  • sú na lekársky predpis alebo lekársky poukaz (nepatria sem teda tie lieky a doplnky, ktoré si pacient sám kúpi v lekárni, tzv. „voľnopredajný sortiment“, zdravotnícke pomôcky ani dietetické potraviny),
  • sú najlacnejšie na dané ochorenie.

Nezapočítavajú sa teda tie lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky, ktoré nespĺňajú niektorú z podmienok uvedených vyššie. To znamená, že ak vám lekár predpíše a vy si v lekárni vyberiete na recept liek, ktorý má lacnejšiu alternatívu, do vášho limitu spoluúčasti sa započíta cenu tohto najlacnejšieho lieku. Teda nie cena lieku, ktorý ste si v skutočnosti v lekárni vybrali. To isté platí pre dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky. Volá sa to prepočítaný doplatok. Z toho dôvodu pacientom odporúčame, aby sa lekárov aj lekárnikov pýtali na cenovo najvýhodnejšie lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky určené na ich ochorenie. 

Ak si chcete preveriť, či sa váš liek započítava do limitu spoluúčasti, môžete tak urobiť na tejto stránke.

Čítať celú odpoveď
Ktoré lieky prepláca zdravotná poisťovňa?

Pri preplácaní liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok sa riadime zákonom a nariadeniami ministerstva zdravotníctva. To, či sú vaše lieky hradené z verejného zdravotného poistenia, zistíte na stránke ministerstva zdravotníctva alebo lieky na portáli www.vyhodnelieky.sk. Tu okrem ceny, ktorú hradí poisťovňa, a vášho doplatku, nájdete zároveň aj informácie o lacnejších liekoch, ktoré majú rovnaké účinné látky ako originálny liek. 

Čítať celú odpoveď
Čo keď potrebujem liek neregistrovaný alebo nedostupný na Slovensku?

Keď potrebujete liek, ktorý nie je registrovaný na Slovensku, konať by mal váš lekár a vyžiadať si najprv povolenie od ministerstva zdravotníctva na mimoriadny dovoz. Ak ho dostane, príde na rad schvaľovanie našimi odborníkmi na základe žiadosti. Vypisuje a podáva ju lekár.

Ak je váš liek na Slovensku registrovaný, ale nie je dostupný, riešenie existuje. Distribučná firma ho môže objednať zo zahraničia a doviezť vám ho na Slovensko. Preverte si však vopred, či je tento liek u nás aj kategorizovaný a je oficiálne stanovené, ako ho prepláca zdravotná poisťovňa. Ak kategorizovaný nie je, je potrebné nás vopred požiadať o jeho úhradu.

Pozor, nemáme povinnosť preplatiť vám liek, ktorý ste si sám/sama kúpili v zahraničí.

Čítať celú odpoveď
Koľko budem doplácať za lieky?

Každý liek, ktorý je kategorizovaný Ministerstvom zdravotníctva, má určenú cenu, ktorú hradí zdravotná poisťovňa a čiastku, ktorú si dopláca sám pacient. Ich zoznam nájdete v kategorizačnom zozname ministerstva zdravotníctva alebo na internetovej stránke www.vyhodnelieky.sk. Tu nájdete informácie o tzv. generikách, čiže liekoch, ktoré majú rovnaké účinné látky ako originálny liek, no sú lacnejšie. Líšiť sa môžu napríklad v pomocných látkach.

Čítať celú odpoveď
Prečo platím tak veľa za lieky?

Cenu a výšku doplatkov za lieky určuje ministerstvo zdravotníctva na základe odporúčaní kategorizačnej komisie. Rozhodnutie ministerstva je záväzné pre všetky zdravotné poisťovne aj pacientov.

Vyhnúť sa vysokým doplatkom za lieky sa dá tým, že sa budete vopred informovať o cene lieku a v prípade, že to váš zdravotný stav dovoľuje, vám lekár predpíše, resp. lekáreň vydá iný, lacnejší liek než ten, ktorý užívate doteraz.

Takisto konzultujte s vaším lekárom, či musíte brať všetky lieky, ktoré užívate. Čím viac liekov, tým vyššie náklady, ale aj vyššie riziká nežiadúcich účinkov a nebezpečných kombinácií liekov.

Čítať celú odpoveď
Sú lacnejšie lieky rovnako účinné?

Akýkoľvek liek na slovenskom trhu musí spĺňať náročné kritériá na účinnosť, bezpečnosť a kvalitu. Lacnejší generický liek má rovnaké účinné látky a je rovnako bezpečný a kvalitný ako drahší originálny liek.

Čítať celú odpoveď
Sú lacnejšie lieky pre mňa bezpečné?

. Všetky lieky podliehajú prísnej kontrole kvality, účinnosti a bezpečnosti. Pred vstupom na trh prechádzajú zložitým procesom testovania a schvaľovania.


Čítať celú odpoveď
Prečo majú niektoré lieky nižšiu cenu, ale rovnakú účinnú látku?

Vysvetlenie je jednoduché. Drahšie originálne lieky vznikli ako výsledok náročného farmaceutického výskumu a náklady na výskum sa prirodzene prejavujú aj na ich cene.

Lacnejšie lieky sa volajú generiká. Sú kópiou originálov, takže na ich vynájdenie a výrobu nebol potrebný výskum ani vývoj. Majú však rovnaké účinné látky a sú rovnako bezpečné ako originálne lieky.

Čítať celú odpoveď
Čo je to generický liek?

Generické lieky majú rovnakú účinnú látku ako originálne lieky, vznikajú po uplynutí patentovej ochrany originálneho lieku. Generiká sú lacnejšie ako pôvodný originálny liek, pretože výrobca nemusí investovať do výskumu a vývoja.

Ich kvalita a bezpečnosť pre pacienta, rovnako ako účinky sa starostlivo overujú.

Nie je preto dôvod na obavy, že by lacnejší liek bol pre pacienta nevýhodnejší.


Čítať celú odpoveď
Čo je to originálny liek?

Na výrobu originálnych liekov sa používa novoobjavené liečivo. Ide teda o úplne nový liek. Každý nový liek je 20 rokov chránený patentom. V tomto období ho môže vyrábať len jedna firma.

Originálne lieky bývajú drahšie. A to preto, lebo výrobca do ich ceny započítava aj náklady na výskum a vývoj ďalších nových liekov.

Čítať celú odpoveď

Súvisiace články

Limit spoluúčasti
Aby boli lieky bezpečné...aj pre srdciarov