Prvá online služba v slovenskom zdravotníctve

Začiatkom októbra 2014 sme spustili novú službu Bezpečné lieky online. Ide o prvú online službu v slovenskom zdravotníctve, ktorá spojila poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, pacienta a zdravotnú poisťovňu. V roku 2018 sa služba čiastočne spája aj s Národným zdravotníckym informačným systémom a stáva sa súčasťou národného elektronického zdravotníctva ezdravie.

Publikované: 23. 10. 2014


Ako vznikli Bezpečné lieky

Prvá online služba v slovenskom zdravotníctve Službu Bezpečné lieky sme spustili na jar 2013, na základe vykázanej zdravotnej starostlivosti pomáhala vidieť lieky pacienta aj od iných lekárov a vyhodnocovala ich liekové a potravinové interakcie. Spolu s ďalšími dôležitými údajmi zobrazenými v Elektronickej pobočke dodnes slúži lekárovi na lepšie nastavenie liečby každého pacienta poisteného v Dôvere.

Nejde o maličkosť, veď 200-tisíc poistencov Dôvery malo v r. 2013 takmer milión liekových interakcií, teda prípadov, keď kombinácia ich liekov mohla ovplyvniť zdravie týchto pacientov. Lekári a poistenci službu využívajú, rok od jej spustenia klesol výskyt liekových interakcií najvážnejšieho stupňa o približne 10 %.  Pre niektoré skupiny poistencov sme dokonca vypracovali zaujímavé analýzy spojené s užívaním liekov.

Bezpečné lieky sa stali online

Aby bola služba ešte užitočnejšia (najmä pri akútnych ochoreniach) a liečba ešte bezpečnejšia, ďalší vývoj služby sme prispôsobili požiadavkám lekárov. Získala nový názov Bezpečné lieky online.

Od októbra 2014 lekári v nemocniciach, ambulanciách a lekárnici v lekárňach už majú potrebné dáta dostupné naživo priamo vo svojich počítačoch (v softvéri). V praxi to znamená, že pacient vyjde z ambulancie s receptom od lekára, lieky si vyzdvihne v najbližšej lekárni a keď odtiaľ pôjde k ďalšiemu lekárovi, informácia už bude v systéme. Nemusí si teda pamätať názov nového lieku, priamo z počítača sa to dozvie lekár, ku ktorému prišiel na vyšetrenie. Vďaka tomu nepredpíše pacientovi dvakrát to isté alebo niečo, čo sa s liekom na recepte vzájomne vylučuje.

Novú službu sme v legitímnom rozsahu sprístupnili aj lekárnikom, aby vedeli pacientovi poskytnúť širšie poradenstvo zamerané na liekovú liečbu.

Služba Bezpečné lieky online zobrazí liekovú knižku pacienta, teda všetky lieky, ktoré mu predpísali iní lekári, a aj jeho zdravotné záznamy od iných lekárov. Samozrejme, výmena informácií prebieha v súlade so zákonom, zmluvami a zákonom na ochranu osobných údajov.

Dostupnosť služby

Novú službu sme sprístupnili prvým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 8. októbra 2014. Odvtedy sa s ňou stretlo takmer 20-tisíc lekárov, lekárnikov, sestier a ďalších používateľov.

Dlžníci

Zo zákona musia zdravotné poisťovne uhrádzať zdravotnú starostlivosť všetkým svojim poistencom. No dlžníci na verejnom zdravotnom poistení, teda tí, ktorí sú zverejnení v  Zozname dlžníkov, majú nárok len na to, aby sme im uhradili liečbu a lieky v prípade akútneho ohrozenia života a zdravia.

Všetkým dlžníkom sme dostupnými informačnými kanálmi pripomenuli, že im nepreplácame plánované hospitalizácie, kúpeľnú liečbu alebo výkony asistovanej reprodukcie skôr, ako nevyrovnajú svoje záväzky voči verejnému zdravotnému poisteniu. Zároveň sme ich upozornili, že v blízkej dobe budeme tento postup voči nim uplatňovať aj v prípade liekov na predpis (resp. ďalšej odkladnej zdravotnej starostlivosti).

Služba Bezpečné lieky online umožňuje dlžníkom uhradiť svoj dlh aj priamo u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (lekára alebo lekárnika), ktorý sa rozhodne úhradu dlhu v mene našej zdravotnej poisťovne prijať. Podrobnosti o spôsobe úhrade dlhu poskytnú pacientom poskytovatelia, ktorí sa rozhodnú využívať aj túto funkcionalitu služby Bezpečné lieky online.

Informácie dostupné pre lekára na pár klikov 

Vďaka novej službe má lekár okamžite prístup k:

•    prehľadu zdravotnej starostlivosti (zdravotná karta), ktorú pacientovi poskytli ďalší lekári,
•    naživo k aktuálnym informáciám o liekoch a ich prípadných interakciách,
•    aktuálnemu registru poisťovne: ročne mení zdravotnú poisťovňu 100-tisíc ľudí. Len zlomok z nich to včas oznámi svojmu lekárovi. Po novom bude lekár vedieť na dennej báze, či je jeho pacient naším poistencom alebo už nie,
•    informácii o tom, či pacient nie je dlžníkom na verejnom zdravotnom poistení.

Viac informácií

Čo priniesla prvá online služba zdravotníctvu

Pacientovi:
•    prístup k bezpečnejšej liečbe, menšie riziko duplicitne predpísaných liekov,
•    priebežné informácie o svojom zdraví, užívaných liekoch
•    praktické informácie o recepte (pripomienku, dátum platnosti)
•    okamžitú kontrola liekových interakcií s prednedávnom predpísanými liekmi. 

Lekárom:
•    zrýchlenie pracovného procesu, ušetrený čas môže venovať vyšetreniu pacienta, 
•    prístup k aktuálnym a relevantným údajom o zdravotnom stave poistenca.

Viac informácií

Lekárnikom:
•    pomoc pri administrovaní receptov. Doteraz museli všetky recepty pacientov nahrávať do svojich informačných systémov ručne. Len pre Dôveru mesačne prepisujú údaje z takmer 900-tisíc receptov
•    elektronický recept, ktorý si bude môcť lekárnik stiahnuť do svojho systému automaticky z čiarového kódu na recepte.

Viac informácií