Nové pravidlá preplácania doplatkov za lieky

Doplatky za lieky na predpis vraciame našim poistencom už od júna 2013. Keďže od 1. novembra 2015 dochádza k zmene zákona, boli sme nútení upraviť staré kritériá na preplatenie doplatkov. Zmena sa však týka len niektorých skupín poistencov.

Publikované: 30. 10. 2015

Zmena zákona sa dotkne konkrétne týchto poistencov - držiteľov preukazov ZŤP, invalidov, dôchodcov a detí do 6 rokov veku.

Doplatky po novom

Nové pravidlá preplácania doplatkov za lieky Zmena zákona upravuje limit spoluúčasti niektorých poistencov za doplatky za lieky. Limit spoluúčasti stanovuje výšku maximálnej sumy, ktorou sa poistenec spolupodieľa na úhrade zakúpených liekov v kalendárnom štvrťroku. Po prekročení tejto sumy je zdravotná poisťovňa povinná všetky prevyšujúce doplatky poistencovi vrátiť.

Peniaze vám vrátime za lieky, ktoré vám predpísal lekár a zdravotná poisťovňa ich čiastočne prepláca, t.j. sú s doplatkom. Ide o viaceré antibiotiká, lieky proti alergiám ako aj často predpisované očkovacie vakcíny.

Preplatenie

Ak patríte do niektorej z uvedených skupín poistencov, od 1. novembra vám doplatky za lieky preplatíme až po splnení podmienok na úhradu doplatku v rámci limitu spoluúčasti.

Limit spoluúčasti

Doplatky vám vrátime podľa nového zákona, týkajúceho sa limitu spoluúčasti. Podľa neho je každá zdravotná poisťovňa povinná vrátiť vybranej skupine poistencov doplatky za lieky na predpis, ktoré prevyšujú limit spoluúčasti, a to vo výške sumy za najlacnejší liek spomedzi liekov určených na vaše ochorenie. Doplatky vám automaticky za každý štvrťrok pošleme prevodom na váš bankový účet (prípadne poštou) vždy, keď ich výška prekročí tri eurá. Aby ste peniaze dostali čo najskôr oznámte nám číslo vášho bankového účtu, prípadne bankového účtu, na ktoré vám vrátime peniaze aj za vaše deti. 

Splatnosť doplatkov je podľa zákona vždy do 90 dní od skončenia kalendárneho štvrťroka, v ktorom ste si liek zakúpili.

Návod na to, ako požiadať o vrátenie doplatkov, nájdete na tejto stránke.

Všetky kritériá na preplatenie doplatku sa dozviete na tejto stránke.

Všetko o našej výhode - vrátení doplatkov deťom do 18 rokov veku, ich mamičkám a otcom sa dozviete na tejto stránke.