Očkovanie proti hepatitíde typu A

Od 1. apríla poskytneme našim poistencom do 18 rokov aj príspevok na očkovanie proti hepatitíde typu A.

Aktualizované: 18. 01. 2019

Očkovanie proti hepatitíde typu A Vírusová hepatitída typu A sa označuje ako choroba špinavých rúk. Často sa preto vyskytuje najmä u detí a mladých ľudí a pri zanedbanej hygiene.

Všetkým našim poistencom do dovŕšenia 18 roku veku preplatíme kúpu vakcíny vo výške skutočne uhradenej v lekárni, najviac však vo výške rovnajúcej sa maximálnej cene vakcíny, určenej v Zozname kategorizovaných liekov platnom v čase vydania vakcíny.


Preplatenie Príspevku sa vzťahuje iba na vakcínu:

  • a) HAVRIX 720 Junior monodose sus inj 1x0,5 ml/720 E.U. (striek.skl.napln.); zakúpené od 1.4.2016
  • b) HAVRIX 1440 Dos. adult; sus inj 1x1 ml/1440 eu; zakúpené od 1.4.2016
  • c) VAQTA 25U; sus inj 1x0,5ml/25U; zakúpené od 10.10.2016
  • d) VAQTA 50U; sus inj1x1ml/50U; zakúpené od 10.10.2016
  • e) AVAXIM 160; sus inj 1x0,5ml; zakúpené od 10.10.2016

Ako postupovať

  • Navštívte  pediatra  a požiadajte ho o očkovanie vášho dieťaťa. Lekár zhodnotí jeho zdravotný stav a predpíše mu vakcínu na recept.
  • Vakcínu si zakúpte v lekárni
  • Zakúpenie vakcíny nám zdokladujte odovzdaním originálu pokladničného bloku a vyplnením a podpísaním  Žiadosti o príspevok osobne v ktorejkoľvek pobočke alebo poštou na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra.
  • Príspevok vám vyplatíme do 14 pracovných dní od prijatia Žiadosti o príspevok , a to výhradne prevodom na bankový účet, oznámený a potvrdený v Žiadosti o príspevok.  
  • UPOZORNENIE: Príspevok je len na cenu vakcíny, nie na iné poplatky v lekárni alebo u lekára, ktoré si vyúčtuje v súvislosti s očkovaním.

Všetky kritériá na poskytnutie príspevku na vakcínu proti vírusovej hepatitíde typu A sa dozviete na tejto stránke.