Ako podať prihlášku

Podať prihlášku možno viacerými spôsobmi. Vyberte si ten, ktorý vám vyhovuje.

Aktualizované: 28. 08. 2017

Zatelefonujte a prihlášku podáte hneď

Ako podať prihlášku Vaše údaje nadiktujte na Zákazníckej linke 0850 850 850. Operátor vyplní prihlášku za vás a pošle vám ju kuriérom. Ak sú údaje vyplnené správne a súhlasíte s nimi, prihlášku podpíšte a kuriér ju opäť doručí k nám. Za kuriéra nič neplatíte.

Osobne v ktorejkoľvek pobočke

Ak sa rozhodnete navštíviť nás v jednej z našich pobočiek osobne, môžete tu prihlášku vyplniť aj odovzdať. Naši odborníci vám s jej vypĺňaním pomôžu. Pozrite si adresy, kontakty  a otváracie hodiny našich pobočiek.

Pohodlne elektronicky

Vyplniť a odoslať elektronickú prihlášku môžete na tomto mieste cez Elektronickú pobočku. Vytlačenú papierovú verziu vám zašleme na podpis kuriérom. Služba je pre vás zdarma.

Klasicky poštou

Prihlášku poistenca nájdete na tejto stránke. Môžete ju vyplniť priamo v počítači a vytlačiť si ju alebo si ju vytlačte, vyplňte, podpíšte a zašlite poštou na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra.

Aké doklady potrebujete

Ak prihlášku poistenca podávate osobne alebo ak prihlášku zasielate poštou, budeme od vás potrebovať aj fotokópie týchto dokladov:

a) pri prihláške novorodenca

 • rodný list dieťaťa
 • doklad totožnosti zástupcu poistenca

b) osoba, ktorá mení zdravotnú poisťovňu

 • rodný list dieťaťa, ak prihlášku podáva zákonný zástupca
 • doklad totožnosti dieťaťa, ak ho má vydaný
 • doklad totožnosti zástupcu poistenca
 • doklad totožnosti

c) cudzinec s trvalým pobytom mimo územia EÚ (zamestnanec, SZČO)

 • doklad o udelení pobytu na území SR s uvedením rodného čísla
 • pracovná zmluva, potvrdenie zamestnávateľa o príjme (v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 580/2004 Z.z.), oprávnenie na vykonávanie činnosti (živnostenský list)

d) cudzinec, ak získal povolenie na trvalý pobyt v SR

 • potvrdenie ohlasovne o pobyte na území SR
 • povolenie na pobyt vydané cudzineckou políciou

e) cudzinec s trvalým pobytom v inom členskom štáte EÚ (zamestnanec, SZČO)

 • pracovná zmluva alebo potvrdenie zamestnávateľa o príjme (v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 580/2004 Z.z.)
 • informácia o zdravotnej poisťovni, v ktorej bol pred pobytom v SR poistený v EÚ
 • oprávnenie na vykonávanie činnosti (živnostenský list)
 • doklad totožnosti

f) cudzinec – študent

 • potvrdenie o návšteve školy
 • doklady z MŠVVaŠ SR o tom, že ide o poistenca na zabezpečenie medzinárodných zmlúv a záväzkov, ktorými je SR viazaná
 • doklad totožnosti

g) osoba s trvalým pobytom na území SR, ktorá sa vracia z iného členského štátu EÚ

 • potvrdenie o dobách poistenia z príslušnej zdravotnej poisťovne (formulár E104 alebo S041)
 • alebo kópiu preukazu poistenia z členského štátu EÚ, kde bola osoba poistená pred príchodom do SR spolu s čestným vyhlásením s uvedením doby ukončenia poistenia v príslušnej inštitúcii EÚ

h) osoba s trvalým pobytom na území SR, ktorá sa vracia z krajín mimo členského štátu EÚ

 • čestné vyhlásenie s uvedením doby ukončenia poistenia , resp. doby návratu (napr.letenka)

i)  od 1.1.2017 – nezaopatrené dieťa s povolením na pobyt na území SR

 • povolenie na pobyt dieťaťa
 • rodný list/oznámenie o narodení (úradne preložený do slovenského jazyka)
 • povolenie na pobyt zákonného zástupcu poisteného v Dôvere
 • u detí od 16 do 18 rokov veku potvrdenie o návšteve školy


Najčastejšie sa pýtate

Čo sa deje s prihláškou, keď ju k vám podám?
Po tom, čo prijmeme vašu prihlášku, požiadame Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, aby overil všetky jej náležitosti. Po jeho kladnom vyjadrení vašu prihlášku potvrdíme. Následne od nás dostanete poštou uvítací balíček s preukazom a užitočnými informáciami pre nových klientov. Čítať celú odpoveď
Ako môžem najjednoduchšie podať prihlášku?

Najjednoduchšie je zatelefonovať na našu Zákaznícku linku 0850 850 850 a nadiktovať operátorovi vaše údaje. Operátor vyplní prihlášku za vás a pošle vám ju kuriérom. Ak ju vyplnil správne a s údajmi v nej súhlasíte, prihlášku podpíšte a kuriér ju opäť doručí k nám. Za kuriéra nič neplatíte. Platíte iba cenu miestneho hovoru na Zákaznícku linku.

Prihlášku môžete vyplniť aj elektronicky. Vytlačenú papierovú verziu vám zašleme na podpis kuriérom presne tak, ako je opísané vyššie.

Prihlášku môžete podať aj osobne v ktorejkoľvek z našich pobočiek alebo ju vyplniť, podpísať a zaslať poštou na adresu:

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Cintorínska 5
949 01 Nitra

Čítať celú odpoveď
Ako si vymením preukaz?

Ak si chcete vymeniť preukaz poistenca, urobíme to bezplatne a v ktorejkoľvek pobočke. Prípadne nám pošlite žiadosť o výmenu preukazu na adresu preukaz@dovera.sk. E-mail nazvite Záujem o výmenu preukazu. Do tela e-mailu napíšte vaše meno, priezvisko, dátum narodenia alebo vaše identifikačné číslo poistenca (pod skratkou IČP ho nájdete na súčasnom preukaze poistenca).

Ak si želáte, aby sme preukazy vymenili aj vašim deťom, pripojte do e-mailu ich mená a dátumy narodenia.

Nemusíte chodiť do pobočky, nový preukaz vám zašleme najneskôr do 30 dní.

Čítať celú odpoveď
Platia staré preukazy Apollo, Sideria a Vzájomná zdravotná poisťovňa?

Preukazy poistencov všetkých zlúčených poisťovní sú stále v platnosti. Všetci zmluvní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú o tejto skutočnosti informovaní, nie je preto dôvod preukazy meniť. Rovnako je to aj v prípade vydania liekov v lekárni.

Z uvedeného dôvodu sme preto preukazy plošne nemenili. Ak si však želáte preukaz poistenca vymeniť, vymeníme vám ho na počkanie v ktorejkoľvek pobočke.

Čítať celú odpoveď

Súvisiace články

Keď sa vám narodilo dieťa
Práva a povinnosti poistenca