Preukaz poistenca

Preukaz poistenca slúži zjednodušene ako doklad totožnosti. Lekár alebo lekárnik podľa neho vie, ktorá zdravotná poisťovňa za vás uhradí liečbu.

Aktualizované: 02. 08. 2018

Od 1.7.2018 ho vydáme poistencovi, ktorý nemá vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom, bezplatne. Poistencom, ktorí majú občiansky preukaz s elektronickým čipom, vydávame Európsky preukaz zdravotného poistenia.

Národný preukaz poistenca má neobmedzenú platnosť, Európsky preukaz zdravotného poistenia má platnosť obmedzenú na 10 rokov. Preukaz vydávame každému nášmu poistencovi bezplatne, zväčša do 10 dní, odkedy nás o to požiada.

Požiadať o vydanie preukazu môžete priamo v Elektronickej pobočke, v ktorejkoľvek našej kamennej pobočke, telefonicky na našej Zákazníckej linke 0850 850 850, prípadne zaslaním e-mailu na preukaz@dovera.sk alebo poštou.

Platnosť preukazu

Národný preukaz poistenca platí neobmedzene.

Strata alebo krádež preukazu

Ak ste ostali bez preukazu poistenca, nahláste nám čo najskôr jeho stratu, poškodenie aj krádež. Obrátiť sa môžete na kolegov v ktorejkoľvek pobočke, na Zákaznícku linku 0850 850 850 alebo nám napíšte na info@dovera.sk.

Preukaz poistenca

Nový preukaz vám vydáme bezplatne zväčša do 10 dní.

  Limitované série

Naši najmenší poistenci dostávajú automaticky detský preukaz poistenca. 

Vedeli ste, že váš preukaz poistenca a tiež preukaz vášho dieťaťa už môžete mať aj vo svojom mobile? A spolu s ním aj európsky preukaz spolu s preukazmi svojich detí? Viac sa dozviete na tejto stránke.

Najčastejšie sa pýtate

Odchádzam náhle do zahraničia a nemám európsky preukaz. Čo mám robiť?

Požiadajte nás o jeho vydanie telefonicky na čísle 0850 850 850, v niektorej z našich pobočiek alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu alebo cez vašu Elektronickú pobočku. Vytlačíme vám ho a odošleme väčšinou do 10 pracovných dní.

Ak do zahraničia odchádzate skôr, vydáme vám na počkanie v ktorejkoľvek našej pobočke náhradný certifikát. Certifikát platí tri mesiace a je plnohodnotnou náhradou za európsky preukaz.

Čítať celú odpoveď
Ochráni ma európsky preukaz pred platením?

Nie úplne. Zabezpečí vám rovnaké práva,ale aj povinnosti, aké majú domáci pacienti. Ak si tí za niečo platia, budete si platiť aj vy. V niektorých krajinách sú doplatky vyššie ako na Slovensku, platí sa napríklad za lieky alebo pri hospitalizácii v nemocnici.

Ak sa chcete tomu vyhnúť, odporúčame vám vybaviť si komerčné poistenie.

Čítať celú odpoveď
Môžem s európskym preukazom navštíviť akéhokoľvek lekára?

Nie, tento preukaz platí iba u lekárov a zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú v štátoch EÚ napojené na verejný systém zdravotného poistenia. Neplatí teda u súkromných lekárov a v privátnych klinikách. Tam si náklady spojené so zdravotnou starostlivosťou hradíte sami.

Čítať celú odpoveď
Čo všetko mi garantuje európsky preukaz poistenca?

Pri akútnom ochorení alebo stave ohrozujúcom život máte nárok na potrebnú (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť. Myslí sa tým nevyhnutné ošetrenie napríklad v prípade úrazu, zlomeniny, infarktu, pôrodu, očkovania, operačného zákroku (prasknutý žalúdočný vred, zápal slepého čreva a pod.) i tehotenských prehliadok.

Európsky preukaz garantuje aj pravidelnú starostlivosť (dialýzu, oxygenoterapiu a pod.) pre chronických pacientov. No jej poskytnutie, najmä termín a miesto, si vopred dohodnite s lekárom alebo zariadením v štáte, kam cestujete.

Čítať celú odpoveď
Ako si vymením preukaz?

Ak si chcete vymeniť preukaz poistenca, urobíme to bezplatne a v ktorejkoľvek pobočke. Prípadne nám pošlite žiadosť o výmenu preukazu na adresu preukaz@dovera.sk. E-mail nazvite Záujem o výmenu preukazu. Do tela e-mailu napíšte vaše meno, priezvisko, dátum narodenia alebo vaše identifikačné číslo poistenca (pod skratkou IČP ho nájdete na súčasnom preukaze poistenca).

Ak si želáte, aby sme preukazy vymenili aj vašim deťom, pripojte do e-mailu ich mená a dátumy narodenia.

Nemusíte chodiť do pobočky, nový preukaz vám zašleme najneskôr do 30 dní.

Čítať celú odpoveď
Platia staré preukazy Apollo, Sideria a Vzájomná zdravotná poisťovňa?

Preukazy poistencov všetkých zlúčených poisťovní sú stále v platnosti. Všetci zmluvní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú o tejto skutočnosti informovaní, nie je preto dôvod preukazy meniť. Rovnako je to aj v prípade vydania liekov v lekárni.

Z uvedeného dôvodu sme preto preukazy plošne nemenili. Ak si však želáte preukaz poistenca vymeniť, vymeníme vám ho na počkanie v ktorejkoľvek pobočke.

Čítať celú odpoveď