Liečba v Protónovom centre v Prahe

Pre našich poistencov sme hľadali zdravotnícke zariadenie ponúkajúce špičkovú onkologickú liečbu, ktorá nie je dostupná na Slovensku. Vzhľadom na pozitívne skúsenosti pacientov s liečbou prostredníctvom protónového ožarovania sme podpísali zmluvu s Protónovým centrom v Prahe. 

Aktualizované: 16. 05. 2016

Liečba v Protónovom centre v Prahe Ako náš poistenec, môžete absolvovať terapiu v Protónovom centre v Prahe (Proton Therapy Center). Liečbu však vopred schvaľujeme.

Postup pred poskytnutím liečby

Liečbu v Protónovom centre v Prahe po individuálnom schválení každej žiadosti uhradíme dospelým aj detským pacientom, ktorí majú diagnostikované nasledovné ochorenia:

  • malígne nádory centrálneho nervového systému,
  • malígne nádory hlavy a krku,
  • malígne nádory urogenitálneho systému.

Protónová terapia je súčasťou radiačnej onkológie. Preto o  vhodnosti vášho ochorenia na liečbu v Protónovom centre rozhoduje radiačný onkológ na pracovisku radiačnej onkológie.

Takéhoto lekára nájdete v:

Ak ste onkologický pacient, no nenavštevujete ambulanciu radiačného onkológa, postupujte nasledovne:

  • Konzultujte možnosť liečby v protónovom centre so svojim ambulantným onkológom.
  • Ak uzná za vhodné, odošle vás za špecialistom radiačnej onkológie na jedno z vyššie spomínaných pracovísk. V prípade detí pošle (hemato)onkológ vaše dieťa na konzultáciu k rádioterapeutovi pre dospelých (u nás nie sú špecialisti pre deti, preto zdravotný stav dieťaťa vyšetruje rádioterapeut pre dospelých).
  • Na tomto pracovisku vás bude čakať komplexné vyšetrenie so zhodnotením doteraz vykonaných vyšetrení. 
  • Preto si so sebou vezmite všetku potrebnú dokumentáciu. 
  • Váš ambulantný onkológ vám vystaví výmenný lístok.
  • Termín na radiačnej onkológii si dohodnite s pracoviskom, ktoré je vám najbližšie. V urgentných prípadoch na termín nečakáte.
  • Po odporučení radiačného onkológa na Slovensku kontaktujte Protónové centrum v Prahe a dohodnite si prvú konzultáciu. Na prvé vyšetrenie získate termín v priebehu dvoch - troch dní.

Prvé vyšetrenie v Protónovom centre netrvá dlhšie ako hodinu, ak nie je potrebné podstúpiť CT vyšetrenie. Nezabudnite si so sebou priniesť svoju zdravotnú dokumentáciu.

Liečba v Protónovom centre v Prahe Kontakt:

Proton Therapy Center Czech s.r.o.
Budínova 2437/1a
Praha 8, 180 00
Tel: +420 222 999 000
E-mail: info@ptc.cz
GPS: 50.1171363, 14.4646944


S Protónovým centrom komunikujeme my, preto nám nemusíte zasielať žiadne doklady ani žiadosti. O liečbu nás žiada priamo toto zdravotnícke zariadenie.

Hoci liečba je ambulantná (nevyžaduje si vašu hospitalizáciu v nemocnici), u detských pacientov je niekedy potrebná aj hospitalizácia. V takomto prípade je schvaľovací proces úhrady štandardný ako pri každej ústavnej liečbe v zahraničí. Aj v tomto prípade platí, že všetku administratívu vybavíme za vás v spolupráci s Protónovým centrom.

Prvé vyšetrenie/konzultácia v Protónovom centre

Počas prvej konzultácie vás v Prahe vyšetria a posúdia, či je pre zlepšenie vášho zdravotného stavu táto liečba vhodná. Aj túto prvú konzultáciu vám zaplatí Dôvera.

Čo hradí zdravotná poisťovňa

Preplatíme vám v plnej výške všetky potrebné vyšetrenia a aj potrebnú hospitalizáciu u detských pacientov. Dopravu sanitkou detí z Fakultnej nemocnice Motol do Protónového centra a späť zabezpečuje nemocnica Motol. Náklady na túto dopravu vám tiež vrátime.

Náklady pacienta

Sami si hradíte cestu do Prahy a ubytovanie (ak nie ste hospitalizovaný), na cenu ubytovania sa informujte v Protónovom centre, pošlú vám cenovú ponuku. Je možné si v blízkosti centra v Prahe 8 prenajať aj byt. Stravu Protónové centrum nezabezpečuje. Pacienti s ochorením hlavy a krku majú špeciálny stravovací režim, bližšie informácie sa dozviete v centre pred začatím liečby.

Vopred uhrádzate aj náklady na prevoz sanitkou detského pacienta z nemocnice Motol do Protónového centra a späť. O vrátenie nákladov nás však môžete požiadať spätne.

Liečba v Protónovom centre v Prahe Podmienky na schválenie liečby

Dôvera schvaľuje vašu liečbu vždy vopred, ešte pred jej začiatkom. Liečbu schválime, ak je medicínsky opodstatnená a iný spôsob liečby pre vás nie je dostupný na Slovensku. Vašu liečbu musí schváliť radiačný onkológ a pozitívne sa k nej musí vyjadriť aj Protónové centrum v Prahe.

Ako dlho liečba trvá

Lekári Protónového centra vám vypočítajú maximálnu dávku žiarenia a rozpočítajú ju na potrebný počet dní. Týchto dní môže byť od 12 (resp. 15 dní u detí) do 30 (resp. 38 u detí), za sebou idúcich. Treba preto rátať s dlhodobejším pobytom v zahraničí.

Celková doba jednej návštevy aj s prípravou a polohovaním pacienta nepresiahne 45 minút.

Prečo musia byť deti hospitalizované?

Hospitalizácia zväčša u detí vzniká preto, že dieťa pred zákrokom treba uspať. Takéto deti najskôr uspia v Protónovom centre, podajú mu liečbu a hospitalizujú ho v Detskej fakultnej nemocnici v Motole, čo je vzdialenosť 12 km od Protónového centra. 

Komunikácia s fakultnou nemocnicou Motol prebieha na cudzineckom oddelení. To vybavuje pacientovu dokumentáciu potrebnú k hospitalizácii. S malými deťmi môže byť počas hospitalizácie aj jeden rodič, býva v ubytovni nemocnice. Deti majú v nemocnici počas hospitalizácie zabezpečenú aj stravu.

Ako budete znášať liečbu

Počas liečby sa pacienti cítia dobre, nemali by trpieť nežiaducimi účinkami ako sú bolesti hlavy alebo nechutenstvo. Je však veľmi individuálne, ako budete túto terapiu znášať, všetko závisí od vášho zdravotného stavu.

Ukončenie liečby

Počas liečby vás každý týždeň kontrolujú lekári. Po jej ukončení vám vystavia záverečnú správu s ďalšími odporučeniami. Ďalšia liečba prebieha u vášho lekára na Slovensku.


Najčastejšie sa pýtate

Čo uhrádza Dôvera v Protónovom centre v Prahe?

Dôvera svojím poistencom hradí všetky potrebné vyšetrenia a samotnú liečbu. U detí preplácame aj hospitalizáciu v nemocnici a prevoz detských pacientov po terapii do nemocnice Motol (u dospelých nie je hospitalizáciu nutná). Detskí pacienti majú v nemocnici zabezpečenú aj stravu. Dospelí pacient si platí sám stravu, cestu do Prahy a z Prahy a ubytovanie počas liečby (liečba je dlhodobá od 12 do 30 za sebou nasledujúcich dní).

Čítať celú odpoveď
Hradíte v prípade hospitalizácie dieťaťa počas liečby v Protónovom centre aj ubytovanie rodiča?

Nie, hradíme len hospitalizáciu dieťaťa. Ak ani dieťa hospitalizáciu nepotrebuje, ubytovanie mu tiež nehradíme. Rodič má možnosť bývať v ubytovni v nemocnici Motol, kde je jej dieťa hospitalizované. Ubytovanie si však platí sám.

Čítať celú odpoveď
Kde je zabezpečené ubytovanie pre pacientov Protónového centra v Prahe?

Prosím, pred nástupom na terapiu, kontaktujte Protónové centrum, ktoré pre vás môže ubytovanie zabezpečiť. Môžete si prenajať aj súkromný byt. Možností v Prahe je viacero. V blízkosti Protónového centra sú tieto možnosti ubytovania:

Čítať celú odpoveď
Je liečba v Protónovom centre ambulantná alebo nemocničná?

Liečba je ambulantná, to znamená, že si nevyžaduje vašu hospitalizáciu v nemocnici. Pobyt v nemocnici je nutný zväčša len u detí, ktoré sú hospitalizované vo Fakultnej nemocnici Motol v dosahu (do 12 km) Protónového centra.

Čítať celú odpoveď
Čo v prípade, že sa vyskytnú komplikácie alebo liečba v Protónovom centre nezaberá? Ako sa to bude riešiť ďalej?

Vhodný postup je na odporučení ošetrujúcich lekárov.

Čítať celú odpoveď
Čo ak sa mi nádor po liečbe v Protónovom centre vráti?

Postup je rovnaký, vašu žiadosť o liečbu opäť posúdi najskôr radiačný onkológ na Slovensku. Ak liečbu odporučí, jeho rozhodnutie budeme akceptovať a liečbu vám uhradíme opäť, v prípade, že neexistuje pre vás iná možnosť na Slovensku.

Čítať celú odpoveď
Je následná starostlivosť zabezpečená na Slovensku, alebo treba cestovať do Prahy na kontrolné vyšetrenia?

Následná starostlivosť ani kontrolné vyšetrenia v Prahe nie je potrebné, všetky kontrolné vyšetrenia zhotoví ambulantný onkológ na Slovensku.

Čítať celú odpoveď
Čo sa deje po absolvovaní liečby v Protónom centre Praha? Aká starostlivosť je potrebná a kde ju pacient absolvuje?

Navštívite svojho onkológa na Slovensku, ktorý skontroluje váš zdravotný stav a odporučí ďalší postup.

Čítať celú odpoveď
Ako prebieha proces liečby v Protónovom centre Praha?

Treba sa pripraviť na dlhší pobyt v zahraničí, ktorý môže trvať až 30 dní u dospelých a 38 za sebou nasledujúcich dní u detí. Minimum je 12 dní, u detí je to 15 dní. Samotný výkon trvá do 45 minút denne.

Čítať celú odpoveď

Súvisiace články

Zdravotná starostlivosť v zahraničí
Na cestu do EÚ si pribaľte európsky preukaz