Nemecko

Ak počas dovolenky v Nemecku ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú nemeckým právom. S európskym zdravotným preukazom poistenia dostanete potrebnú zdravotnú starostlivosť.

Aktualizované: 29. 10. 2013

Lekárske ošetrenie

S Európskym preukazom zdravotného poistenia sa môžete obrátiť priamo na lekára. Po ošetrení podpíšete vyhlásenie (Erklärung) pacienta o tom, že ste nevycestovali do Nemecka za účelom čerpania starostlivosti. V prípade, ak sa nepreukážete pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti EPZP, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vám má právo účtovať ceny ako privátnemu pacientovi. Ak predložíte poskytovateľovi Náhradný certifikát k EPZP do 10 dní odo dňa začatia poskytovania zdravotnej starostlivosti, je vám povinný vyúčtovanú sumu vrátiť.

Lieky

Lekár vám potrebné lieky predpíše na recept. Vybrať si ich môžete v ľubovoľnej lekárni.

Hospitalizácia (nemocničné ošetrenie)

Ak potrebujete nemocničné ošetrenie, zašle vás tam ošetrujúci lekár. Nemocnica sa spojí s vašou slovenskou zdravotnou poisťovňou a zabezpečí úhradu nákladov. V akútnych prípadoch môžete vyhľadať priamo nemocnicu, na ošetrenie si vezmite európsky preukaz poistenca.

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich zdravotných poisťovní:

•    Allgemeine Ortskrankenkasse ( AOK),
•    Betriebskrankenkasse (BKK),
•    Ersatzkassen ( Barmer-GEK, DAK, TK),
•    Innungskrankenkassen (IKK),
•    Knappschaft,
•    lanwirtschaftliche Krankenkassen.


Príplatky/poplatky

Výkony  Príplatky/poplatky
Lieky a obväzový materiál     10% z ceny, najmenej 5 €, ale nie viac ako cena lieku
maximálne 10 €
Liečebné prostriedky   10% ceny a taktiež 10 € za predpis
Hospitalizácia
10 € denne za max.28 dní za kalendárny rok, nadštandardné služby sa nepreplácajú

Deti a mladiství do 18 rokov neplatia za lieky, obväzový materiál a ošetrovanie. To isté platí pre tehotné ženy, ak ich ošetrovali v súvislosti s tehotenstvom.

Náhrada výdavkov

Ak ste uhrádzali zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí, či a prípadne akú sumu vám vráti.