Belgicko

Ak počas dovolenky v Belgicku ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú belgickým právom. Vzťahuje sa to na všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá vzhľadom na zdravotný stav nemôže byť poskytnutá až po návrate na Slovensko.

Aktualizované: 17. 06. 2014

Pre tieto prípady slúži Európsky preukaz zdravotného poistenia. V prípade choroby je potrebné rešpektovať nasledovné pokyny:

Lekárske ošetrenie

Ak potrebujete lekárske príp. stomatologické ošetrenie, obráťte sa s EPZP (alebo s Náhradným certifikátom k EPZP) priamo na belgického lekára príp. na zubného lekára.

Pri ambulantnom lekárskom ošetrení musíte poskytnutú starostlivosť najskôr zaplatiť v hotovosti. Potom sa s EPZP alebo Náhradným certifikátom k EPZP a so všetkými účtami za ošetrenie (Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp) obráťte na belgickú zdravotnú poisťovňu, kde vám budú náklady preplatené (okrem spoluúčasti). Ak ste nemohol (nestačil) navštíviť pobočku belgickej zdravotnej poisťovne, obráťte sa s účtami a so žiadosťou o úhradu až po návrate na svoju slovenskú zdravotnú poisťovňu.

Lieky

Ak lekár zistí, že potrebujete lieky, vystaví vám recept. Lieky obdržíte v lekárňach. Aj tu si musíte najprv sami uhradiť všetky náklady.

Hospitalizácia (nemocničné ošetrenie)

Ak je ochorenie tak závažné, že potrebujete nemocničné ošetrenie, obdržíte od ošetrujúceho lekára potrebné potvrdenie. Toto potvrdenie je nevyhnutné predložiť pred prijatím do nemocnice na schválenie belgickej zdravotnej poisťovni, ktorú ste si vybrali. V akútnych prípadoch je možné obrátiť sa priamo na nemocnicu s EPZP - s prosbou, aby náklady prevzala vami zvolená belgická zdravotná poisťovňa.


Príplatky/poplatky

Ak vám budú poskytnuté služby, prichádzajú do úvahy nasledovné príplatky/poplatky:

Výkony Príplatky/poplatky
Lekárske/stomatologické ošetrenie vo všeobecnosti 25% sadzieb pri určitých výkonoch až 40%

Lieky

Skupina A (pri ťažkých chorobách)
žiadne poplatky
Skupina B (nevyhnutné lieky) 25%, max. 10, 80 €; u zvlášť veľkých balení 18,50 €
Skupina C (menej nevyhnutné lieky)  50%, max. 18,50€
Skupina CS (zanedbateľné lieky)  60%
Skupina Cx (napr. hormonálna antikoncepcia)  80%
Skupina D
100%
Lieky pripravené na lekársky predpis max.  2 € za recept

Hospitalizácia (nemocničné ošetrenie)

prvý deň
42,58 €
každodenný poplatok za pobyt v nemocnici
15,31 €
zľavnený denný príplatok (napr. nezaopatrené deti) 5,44 €
denný paušálny príplatok za lieky počas nemocničného ošetrenia  0,62 €

Prevoz - paušálna platba zvýšená o stanovenú sumu/km, podľa vzdialenosti

0 - 10 km - 56,32 € (paušál)
11 - 20 km -5,63 € / km
nad 21 km - 4,30 € / km.
Pacient obdrží faktúru za prevoz, ktorú musí uhradiť. Následne mu belgická zdravotná poisťovňa preplatí 50% vynaložených nákladov. 

Náhrada výdavkov

Žiadosť o preplatenie nákladov adresujte na vami vybratú belgickú zdravotnú poisťovňu. Tu je nevyhnutné predložiť aj ostatné podklady (napr. lekárske predpisy, účty od lekára a z lekárne).

Ak nie je možné z vašej strany kontaktovať belgickú zdravotnú poisťovňu, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení , z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňa. Táto potom určí, či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená.