Elektronické žiadosti vybavujeme o polovicu rýchlejšie

Viaceré žiadosti našich poistencov vybavujeme rýchlejšie. Zrýchlený režim sa týka vopred schvaľovanej zdravotnej starostlivosti, žiadostí ohľadom poistného vzťahu aj podnetov platiteľov bez ohľadu na to, či k nám prídu poštou, elektronicky alebo ich prinesiete osobne. Navyše, na elektronické žiadosti odpovedáme o polovicu rýchlejšie ako na papierové.
Aktualizované: 02. 05. 2019

Idete do kúpeľov? Potrebujete invalidný vozík? Žiadate o splátkový kalendár alebo nový preukaz poistenca? Tieto aj ďalšie požiadavky vybavujeme rýchlejšie. Nie je pritom rozhodujúce, či sa k nám vaša žiadosť dostane poštou, emailom, cez Elektronickú pobočku alebo nám ju prinesiete osobne. Podstatné zrýchlenie môžete zaznamenať napríklad pri schvaľovaní zdravotníckych pomôcok, liečby v zahraničí, asistovanej reprodukcie alebo inzulínovej pumpy pre diabetikov.

Najrýchlejšie vieme reagovať vtedy, keď k nám žiadosť príde od vás, prípadne od vášho lekára z Elektronickej pobočky. Odpadá totiž čas potrebný na doručenie a spracovanie papierového tlačiva aj na doručenie odpovede vám alebo lekárovi, preto elektronicky prijaté žiadosti vybavujeme o polovicu rýchlejšie ako papierové.

Čo teda môžete urobiť pre to, aby ste mali od nás vyjadrenie k vašej žiadosti čo najrýchlejšie? Zašlite nám ju prostredníctvom Elektronickej pobočky alebo v prípade žiadostí o liečbu, lieky alebo pomôcky o to poproste svojho lekára. Žiadosti, ktoré možno zasielať elektronicky, sú nižšie vyznačené.

Dôležité upozornenie:

Termín spracovania žiadostí sa počíta odo dňa doručenia dokumentov do zdravotnej poisťovne. Lehoty na spracovanie dokumentov sú orientačné. V prípade neúplností žiadosti, či nutnosti overenia údajov uvedených v žiadosti, môže dôjsť k zdržaniu a oneskoreniu prisľúbeného termínu schválenia žiadosti.


Tieto žiadosti vybavujeme rýchlejšie

Zdravotná starostlivosť

Tieto návrhy nám zasielajú odporúčajúci lekári prostredníctvom špeciálneho elektronického formuláru  alebo v papierovej podobe. Papierové dokumenty spracujeme do 10 pracovných dní, elektronické do 5 pracovných dní. Výnimku tvoria refundácie zahraničnej liečby vybavované spravidla do 30 pracovných dní od doručenia žiadosti k nám.

Preukazy a poistenie

Prihláška do zdravotnej poisťovne

Nový preukaz poistenca

EÚ formuláre

Výpis z účtu poistenca

Odpoveď na emailové požiadavky zaslané na info@dovera.sk

Platenie poistného

Elektronicky poslanú žiadosť vybavíme spravidla do troch pracovných dní, papierovú do šiestich pracovných dní.

Splátkový kalendár

Potvrdenia o stave záväzkov a pohľadávok

Námietky voči zaradeniu do zoznamu dlžníkov