Zdravotná starostlivosť a jej pravidlá

O vaše zdravie sa starajú lekári rôznych odborností, špecialisti, sestry a ostatný personál v nemocniciach, ústavoch, kúpeľoch, ambulanciách, lekárnici a mnohí iní. Prakticky všetku liečbu vám preplácame.

Aktualizované: 12. 12. 2016

Čo vám preplatíme

Takmer kompletnú zdravotnú starostlivosť vám hradíme z poistenia.
Výnimky
vyplývajú zo zákona. Je ich málo:

 • ošetrenie bez medicínskeho dôvodu (napríklad skrášľovacie zákroky v plastickej chirurgii),
 • ošetrenie na vašu žiadosť, teda nie také, ktoré vám nariadi lekár,
 • ošetrenie v rozpore so zákonmi, zmluvou medzi nami a lekárom alebo inými záväznými predpismi,
 • plánovaná (nie akútna) zdravotná starostlivosť u nezmluvného lekára bez nášho predchádzajúceho súhlasu
 • plánovaná (nie akútna) zdravotná starostlivosť v prípade, ak máte dlh na zdravotnom poistení a nemáte schválený splátkový kalendár.

Liečebný postup je plne v kompetencii lekára. Musí však dodržiavať zákony, zmluvu a záväzné odborné usmernenia ministerstva zdravotníctva.

Tie napríklad určujú, aký liečebný postup lekár použije. Takisto sa od nich odvíja aj to, ako často sa daná liečba ordinuje, kto ju môže ordinovať, pri akých diagnózach, pre aké vekové či iné skupiny pacientov, čo jej predchádza. Tieto pravidlá majú zabezpečiť, aby liečba bola účinná a bezpečná. Typickým príkladom sú preventívne prehliadky, kúpele, lieky alebo pomôcky

Cesta po lekároch

Základné rozdelenie lekárov a zdravotníckych zariadení, ktorí vás ošetria a u ktorých vám starostlivosť preplatíme (ak máme s nimi zmluvu):

 • ambulantní lekári (všeobecní lekári, zubári, gynekológovia a špecialisti), ktorí môžu byť združení a ordinovať v jednej poliklinike,
 • pohotovosti a záchranky,
 • dopravná služba,
 • nemocnice a špecializované liečebné ústavy,
 • kúpele a liečebne,
 • lekárne, optiky a výdajne zdravotníckych pomôcok,
 • laboratóriá, röntgenologické pracoviská, CT, MR,
 • domáci ošetrovatelia, domovy ošetrovateľskej starostlivosti a hospice.

Pri bežných ochoreniach by ste mali najskôr navštíviť vášho všeobecného lekára. On rozhodne, či vás bude liečiť alebo vás pošle k špecialistovi alebo priamo do nemocnice. Vhodnou alternatívou hospitalizácie je moderná jednodňová starostlivosť v špeciálnych klinikách alebo v nemocniciach.

Ambulantnú, jednodňovú aj nemocničnú starostlivosť nariadenú lekárom vám preplatíme. Rovnako tak máte zo zákona nárok na liečbu v našich zmluvných kúpeľoch, na lieky, zdravotnícke pomôcky a ďalšiu zdravotnú starostlivosť.

Lekára navštívte, aj keď nie ste chorý - preventívne prehliadky vám môžu zachrániť život.

Radšej u zmluvných

Odporúčame vám nechať sa ošetriť u lekárov, ktorí majú s nami zmluvu. U nezmluvných lekárov, (s ktorými nemá naša poisťovňa podpísanú zmluvu), môžete absolvovať vyšetrenie alebo zákrok len vtedy, ak ste nás o to vopred požiadali a my sme vašej žiadosti vyhoveli. V tom prípade vám poskytneme príspevok podľa nasledovných kritérií. Viac o príspevku na vyšetrenie u nezmluvných lekárov sa dozviete na tejto stránke.

Ak ste v akútnom ohrození života - vtedy vás ošetrí akýkoľvek lekár a my vám to uhradíme.

Ako nájsť lekára

Akéhokoľvek nášho zmluvného lekára nájdete na tejto stránke alebo si ho vyhľadajte v hornej lište webu.


Súvisiace články

Kúpele ako doplnková liečba
Na cestu do EÚ si pribaľte európsky preukaz
Zmluvný verzus nezmluvný lekár
Lekári a zdravotnícke zariadenia
Prvá zastávka: Ambulancia
Vážnejšie prípady idú do nemocnice