V porovnaní s prieskumom z roku 2013 však badať aj lepšie hodnotenie pacientov poskytnutej zdravotnej starostlivosti, lepšie bolo hodnotené aj správanie a starostlivosť sestier voči pacientom, starostlivosť lekárov a badať aj väčšiu spokojnosť s poskytnutými informáciami o ďalšom postupe pri domácej liečbe.

MNO_NEMOCNICA_201201_082.jpg

„Pozitívne hodnotíme zlepšujúcu sa spokojnosť pacientov so zdravotníckym personálom. Svedčí to o odbornosti a dobrom prístupe k pacientom od našich zmluvných partnerov. Vývoj spokojnosti pacientov je spolu s ďalšími odbornými vstupmi rozhodujúci pri uzatváraní každoročných kontraktov s nemocnicami. Práve preto sa výsledkami hodnotenia zaoberáme aj na stretnutiach s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,“ hovorí generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan.

Ako v škole

Aj v roku 2014 pacienti hodnotili lôžkové zdravotnícke zariadenia známkami ako v škole, čiže najlepšia je 1 a najhoršia 5. Všetky nemocnice si od nich vyslúžili, tak ako vlani, priemernú známku 1,7. V porovnaní s rokom 2013 je teda celkové priemerné hodnotenie nemocníc rovnaké.

Výsledky hodnotenia:

Najlepšie hodnotené fakultné nemocnice z pohľadu pacienta

 1. Univerzitná nemocnica Martin 
 2. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
 3. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

Poradie vlani: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok (1), Detská fakultná nemocnica Košice (2), Univerzitná nemocnica Martin (3).

Najhoršie hodnotené fakultné nemocnice z pohľadu pacienta

Fakultná nemocnica  s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Fakultná nemocnica Nitra,
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Vlani: Univerzitná nemocnica Bratislava, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Fakultná nemocnica Nitra.

Najlepšie hodnotené všeobecné nemocnice z pohľadu pacienta

 1. Ľubovnianska nemocnica, Stará Ľubovňa
 2. Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia
 3. Nemocnica svätého Michala, Bratislava

Poradie vlani: Nemocnica svätého Michala, Bratislava (1), Ľubovnianska nemocnica, Stará Ľubovňa (2), Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená (3).

Najhoršie hodnotené všeobecné nemocnice z pohľadu pacienta

Svet zdravia – Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica, Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce

Vlani: Nemocnica Snina, Nemocnica Zvolen, Nemocnice s polikliniky Rimavská Sobota.

Najlepšie hodnotené špecializované zdravotnícke zariadenia očami pacienta

 1. Kardiocentrum Nitra
 2. Národný endokrinologický a diabetologický ústav v Ľubochni
 3. Východoslovenský onkologický ústav, Košice

Poradie vlani: Národný ústav srdcovocievnych chorôb – Detské kardiocentrum, Bratislava (1), Národný onkologický ústav Bratislava (2), Východoslovenský onkologický ústav, Košice (3)

Najhoršie hodnotené špecializované zdravotnícke zariadenia očami pacienta

Národný onkologický ústav Bratislava, Psychiatrická nemocnica Michalovce, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok

Vlani: Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok, Národný ústav reumatických chorôb Piešťany, Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy.

Najlepšie hodnotené ostatné zariadenia z pohľadu pacienta

 1. Mammacentrum sv. Agáty ProCare, a.s., Banská Bystrica
 2. ORL Humenné
 3. Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny

Poradie vlani: Mammacentrum sv. Agáty ProCare, Banská Bystrica (1), ORL Humenné (2) Vysokošpecializovaný ústav pre pľúcne choroby Nová Polianka (3)

Najhoršie hodnotené ostatné zariadenia z pohľadu pacienta

Nemocnica s poliklinikou Gelnica PRO VITAE, Destká ozdravovňa Biela Skala,
TETIS Dunajská Lužná

Vlani: Nemocnica s poliklinikou Ilava, Letecká vojenská nemocnica Košice, Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach.

2014-12-04-SZ-SNV-Vynovene GPO-VIP Izba Dovera-low4.jpg

Najlepšia udelená známka pacientov v  kategórii celková spokojnosť

Kategória zdravotná starostlivosť, spokojnosť s lekármi a sestrami

 1. Mammacentrum sv. Agáty ProCare, Banská Bystrica
 2. Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
 3. ORL Humenné

Vlani sa na prvom mieste umiestnilo Mammacentrum sv.Agáty ProCare, nasledovalo ORL Humenné a Vysokošpecializovaný ústav pre pľúcne choroby Nová Polianka

Kategória ubytovanie, strava a upratovanie

 1. Mammacentrum sv. Agáty ProCare, Banská Bystrica
 2. ORL Humenné
 3. Ľubovnianska nemocnica

Minulý rok vyhrala túto kategóriu Nemocnica svätého Michala, na druhom mieste ORL Humenné a na treťom Mammacentrum sv.Agáty ProCare

Kategória spokojnosť s informáciami od zdravotníckeho personálu a zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice

 1. Mammacentrum sv. Agáty ProCare, Banská Bystrica
 2. Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
 3. Kardiocentrum Nitra

Aj v minulom roku obhájilo prvenstvo Mammacentrum sv.Agáty ProCare, na druhom mieste ORL Humenné a na treťom Nemocnica svätého Michala.

Najhoršie udelená známka pacientov v kategórii celková spokojnosť

Kategória zdravotná starostlivosť, spokojnosť s lekármi a sestrami

Fakultná nemocnica  s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Nemocnica Krompachy spol. s r.o., Nemocnice a polikliniky, a.s. Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica

Vlani: Nemocnica Snina, Nemocnica s poliklinikou Ilava, Nemocnica Zvolen

Kategória ubytovanie, strava a upratovanie

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Vlani: Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce a.s., Nemocnica Zvolen, Nemocnica Snina.

Kategória spokojnosť s informáciami od zdravotníckeho personálu a zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice

Fakultná nemocnica  s polikl.J. A. Reimana Prešov, Nemocnice a polikliniky, a.s. - Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica, Nemocnica Zvolen

Vlani: Nemocnica Snina, Nemocnica Zvolen, Nemocnica s poliklinikou Ilava.