Medzi Dôverou a VšZP je veľký rozdiel, nevidí ho len slepý

Tvrdenie poslanca M. Beblavého, že Dôvera je dnes vlastne v rovnakej situácii ako štátna zdravotná poisťovňa, je asi také pravdivé, ako tvrdenie, že všetci poslanci NRSR majú rovnaký podiel na zlom stave slovenského zdravotníctva kvôli nekvalitným zdravotníckym zákonom, ktoré táto rada schválila.

Publikované: 02. 11. 2016

Zrejme zaslepenosť a snaha o vlastné zviditeľnenie vedú poslanca M. Beblavého k šíreniu pochybných a nepravdivých informácií o hospodárení zdravotnej poisťovne Dôvera. Touto cestou mu pripomíname, že:

  • Dôvera všetky svoje účtovné závierky predkladala a predkladá plne v súlade so zákonom a boli riadne auditované renomovaným audítorom Deloitte,
  • Dôvera nemala a nemá záporné vlastné imanie, k takejto situácii ani len teoreticky nemohlo dôjsť,
  • Dôvera nemala a ani nemá vo svojom účtovníctve žiaden fiktívny majetok.

Zároveň si dovolíme rozšíriť vedomosti poslanca Beblavého formou malého kvízu.

Vedeli ste, že?

  • Dôvera nikdy nepredlžovala lehoty splatnosti a plnila si včas všetky svoje záväzky voči poskytovateľom?  Napríklad Všeobecná zdravotná poisťovňa predĺžila splatnosť faktúr lekárňam v rokoch 2008-2009.
  • Kvôli Dôvere sa nikdy nemenili pravidlá súvisiace s platobnou schopnosťou poisťovne? Avšak kvôli Všeobecnej zdravotnej poisťovni sa tieto pravidlá menili naposledy v r. 2011.
  • V prospech Dôvery štát nikdy neintervenoval, teda Dôvera nikdy  nedostala od štátu žiadnu záchranu ani podporu napríklad vo forme zvyšovania základného imania, dotácie a pod?
    Na prekvapenie, v štátnej poisťovni (Spoločná zdravotná poisťovňa) sa základné imanie zvyšovalo od decembra 2005 do januára 2006 sumou 14,9 mil. €. Tá istá štátna poisťovňa dostala dotáciu z likvidačného zostatku v októbri 2006 vo výške 7,8 mil. €. A horšie neobišla ani Všeobecná zdravotná poisťovňa, štát jej zvýšil základné imanie v novembri 2009 o 65,1 mil. €.

Za najdôležitejšie považujeme povedať to, že do vlastného imania majetok nevstupuje, vstupuje tam základné imanie, výsledok hospodárenia a rezervný fond. Logika teórie pána Beblavého je preto úplne scestná.

Opätovne zdôrazňujeme, že pri predaji podniku Dôvery do Apolla nebol použitý žiaden trik. Kvôli lepšiemu pochopeniu u pána Beblavého toto tvrdenie zopakujeme a rozvedieme: Dôvera nikdy nemala v účtovníctve žiaden fiktívny majetok.

Pri tejto transakcii, mimochodom spájanie poisťovní nie je ničím výnimočným a spájali sa aj dve štátne zdravotné poisťovne, nevznikla žiadna virtuálna, teda umelo vytvorená hodnota. Podrobnosti o tejto transakcii, ktoré vyvracajú nezmysly pána Beblavého, nájdete na tomto linku.

Na záver chceme poslancovi Miroslavovi Beblavému poďakovať za návrh, aby zdravotnícky výbor NRSR riešil situáciu vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni a pozrel sa rovnako prísne aj na Dôveru. Ak dostaneme pozvánku/výzvu na účasť na zasadnutí výboru, veľmi radi prídeme a zodpovieme všetky otázky. Aspoň vyjde najavo, aký je rozdiel v ponímaní zodpovedného hospodárenia v štátnej a súkromnej zdravotnej poisťovni.

Zároveň to bude aj odpoveď pre poslanca Beblavého, ktorý sa rozhodol vedome šíriť nezmysly o Dôvere. Určite ho oslovíme s ponukou na stretnutie, kde mu ponúkneme priestor na položenie otázok. Dovtedy mu ponúkame možnosť naštudovať si podrobné informácie vo zverejnených výročných správach na našom webe.