Poistencom vrátime doplatky za lieky za 3. štvrťrok 2016

Za 3. kalendárny štvrťrok 2016 vrátime našim poistencom podľa zákona doplatky za lieky, ktoré si vybrali v lekárni. V prípade Dôvery ide o takmer 28.000 poistencov a o sumu 455-tisíc eur.

Aktualizované: 17. 02. 2017

Z celkového počtu poistencov, ktorí majú na vrátenie doplatku nárok je 11 500 dôchodcov, 8847 držiteľov preukazu ZŤP, 7 329 detí do 6 rokov veku a 189 detí do 6 rokov veku so zdravotným postihnutím.

Z celkovej sumy vrátených doplatkov vrátime takmer 167-tisíc eur dôchodcom, 160-tisíc eur držiteľom preukazu ZŤP, 127-tisíc eur deťom do 6 rokov veku a 1800 eur deťom do 6 rokov veku so zdravotným postihnutím.

Podrobnosti ohľadom limitu spoluúčasti nájdete na tejto stránke.

Nad rámec našich zákonných povinností sme v 3. štvrťroku vrátili našim poistencom – deťom do 18 rokov veku, ich matkám a otcom ďalšie doplatky, ktoré zaplatili za lieky.

Výhodu 200+200 využilo v 3. kvartáli roka 2016 viac takmer 17 500 našich poistencov a získali tak späť doplatky spolu v sume 270-tisíc eur.

Spolu s doplatkami za lieky zasielame našim poistencom aj doplatky, ktoré zaplatili za eRecepty navyše v sume 0,17 eura za jeden takýto recept. Viac informácii nájdete tu.

TOP najvyššie vrátené doplatky za lieky za 3. štvrťrok 2016
Poistencovi vrátime za 3. štvrťrok 2016
61-ročná žena ZŤP
718 €
35-ročná žena ZŤP
707 €
48-ročná žena ZŤP429 €
20-ročná žena ZŤP
327 €
67-ročný muž ZŤP
240 €