Dôvera sa rozšíri o časť zamestnancov dodávateľa IT služieb

Rady zamestnancov Dôvery sa od 1. januára 2020 rozšíria o 60 nových zamestnancov v odbore IT. Pôjde o súčasných zamestnancov spoločnosti mediworx software solutions (mediworx), ktorá sa dlhodobo stará o informačné systémy zdravotnej poisťovne. Spoločnosť mediworx patrí rovnako ako Dôvera do portfólia Penta Investments.

Publikované: 20. 12. 2019

Hlavným cieľom prechodu zamestnancov do Dôvery je vyššia kvalita IT služieb a úspora nákladov. Súvisiace zmeny v organizačnej štruktúre zdravotnej poisťovne neprinesú prepúšťanie. Zamestnanci spoločnosti mediworx pracovali v Košiciach aj v Bratislave, v rovnakom meste zostanú aj po vzniku pracovného pomeru v Dôvere.

„Integrácia prebehne na partnerskej báze. Navzájom poznáme svoje slabé aj silné stránky. Urobíme všetko preto, aby sme zo spoločnej práce vyťažili čo najlepšie výsledky a čo najvyššiu kvalitu služieb pre klientov,“ povedal generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan. Avizované zmeny by sa nemali dotknúť bežnej prevádzky zdravotnej poisťovne.