O projekte

Od roku 2019 sme otvorili náš grantový program pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Touto cestou chceme pomôcť zariadeniam, ktoré sa starajú o pacientov, či už ide o veľké nemocnice, menšie polikliniky či špecializované ambulancie, kúpele či domy ošetrovateľskej starostlivosti. Sú dôležitou súčasťou liečebného procesu a vďaka nim môžu pacienti uspieť v boji za svoje lepšie zdravie.

Zdravotníctvu pomáhame dlhodobo

S pomocou v oblasti zdravotníctva máme mnoho rokov skúseností. Roky finančne  pomáhame pri renovácii priestorov v nemocniciach, ktoré na Slovensku stoja bez výraznejšej rekonštrukcie či investície štátu aj desaťročia. Prostredie v nich postupne meníme k lepšiemu a priblížujeme ich k moderným štandardom. Vieme, že aj prostredie lieči a každému z nás sa do peknej a čistej nemocnice chodí o čosi ľahšie. 

Dlhodobo sme spolupracovali so Združením Osmijanko na renovácii detských oddelení. Výsledkom je 50 farebných a útulných pediatrických oddelení po celom Slovensku. V sieti nemocníc Svet zdravia vznikli vďaka našej podpore nové moderné recepcie, vybudovalo sa viac ako 50 nadštandardných izieb na najfrekventovanejších lôžkových oddeleniach, pribudli hygienické lavičky na sedenie aj komunitné miestnosti pre ťažko chorých pacientov.

Prečo sme spustili grant pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Stáva sa nám často, že nás poskytovatelia sami oslovujú a žiadajú o pomoc. Chcú renovovať čakárne, zriadiť´nové moderné ambulancie, vymeniť zastaralé prístroje alebo realizovať aktivity, ktoré pomôžu pacientom v úspešnejšej liečbe.

Chceme im podať pomocnú ruku a zvyšiť tak komfort pacientov po celom Slovensku. Preto sme vytvorili transparentný systém - grantový program, do ktorého majú možnosť raz ročne poslať svoje žiadosti o pomoc. Starostlivo ich posúdime a finančne podporíme tie najlepšie.

Žiadosti prejde rukami odbornej komisie

Dbáme na transparentnosť. Všetky projekty posúdi a vyhodnotí odborná komisia zložená zo zástupcov zdravotnej poisťovne, zdravotníckych novinárov a lekárov. Na správe projektu spolupracujeme s odborníkmi z Nadácie pre deti Slovenska, ktorá má s transparentným prerozdeľovaním financií viac ako 25-ročné skúsenosti.


Pre koho je grantový program určený

Žiadosť o grant môže podať každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na Slovensku bez ohľadu na to, či má uzavretú zmluvu so zdravotnou poisťovňou Dôvera.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

  • Zdravotnícke zariadenie
  • Nemocnica
  • Poliklinika
  • Kúpele/Liečebňa
  • Lekáreň
  • Hospic
  • Laboratórium
  • Dom ošetrovateľskej starostlivosti
  • Záchranná zdravotná služba

Harmonogram

Momentálne je grantové kolo za rok 2022 uzavreté.
O otvorení nového kola 2023 vás budeme informovať na tomto mieste.

Ako funguje grantový program

1

Poskytovateľ vyplní elektronickú žiadosť o grant

2

Žiadosti posúdime v dvojkolovom schvaľovaní

3

Vyberieme najlepšie žiadosti

4

Vyplatíme im finančný príspevok

5

Žiadateľ zrealizuje svoj projekt a vyúčtuje čerpanie príspevku