O projekte

Grantový program Bojovníci za zdravie už aj pre organizácie

Grantový program Bojovníci za zdravie úspešne pomáha zdravotne znevýhodneným ľuďom už päť rokov. Vďaka nemu sme našim poistencom darovali viac ako 1,5 milióna eur na absolvovanie zdravotnej starostlivosti, ktorá nie je zo zákona hradená.

Náš program sme sa rozhodli rozšíriť o ďalší rozmer, otvorili sme ho aj pre právnické osoby. Chceme pomôcť inštitúciám, ktoré sa starajú o pacientov, či už ide o nemocnice, zdravotnícke zariadenia, neziskové či pacientske organizácie. Sú najdôležitejšou súčasťou liečebného procesu a vďaka nim môžu pacienti uspieť v boji za svoje lepšie zdravie.

Modernizujeme nemocnice, pomáhame neziskovým organizáciám

S pomocou v oblasti zdravotníctva máme mnoho skúseností. Dlhodobo rekonštruujeme priestory v nemocniciach, ktoré na Slovensku stoja bez výraznejšej rekonštrukcie či investície štátu aj desaťročia. Investujeme čas aj vlastné financie, aby sme prostredie v nich postupne menili k lepšiemu a priblížili ich k moderným štandardom zo zahraničia. Vieme, že aj prostredie lieči a každému z nás sa do peknej a čistej nemocnice chodí o čosi ľahšie. 

Dlhodobo sme spolupracovali so Združením Osmijanko na renovácii detských oddelení. Výsledkom je 50 farebných a útulných pediatrických oddelení po celom Slovensku. Veľmi intenzívne spolupracujeme so sieťou nemocníc Svet zdravia, kde každý rok investujeme do noviniek pre pacientov.

S našou pomocou vznikli nové recepcie, vymenili sa lavičky na sedenie, vzniklo viac ako 50 nadštandardných izieb na najfrekventovanejších lôžkových oddeleniach, vybudovali sa nové komunitné miestnosti pre ťažko chorých pacientov.

Zároveň nás o pomoc žiada aj mnoho neziskových združení, ktoré zlepšujú život zdravotne znevýhodnených. Patria k nim aj inštitúcie, ktoré zvyšujú povedomie o závažných ochoreniach, nadácie, ktoré pomáhajú chorým, ale aj rodinám chorých ľudí bojovať za lepšie zdravie. Finančne sme podporili viac ako sto takýchto projektov.

Prečo ponúkame granty pre právnické osoby

Stáva sa nám často, že nás oslovujú nemocnice a ambulancie. Chcú renovovať čakárne, potrebujú zdravotnícky prístroj alebo chcú realizovať niečo, čo pomôže ich pacientom. Ešte častejšie nás oslovujú neziskové organizácie s výbornými nápadmi, ako robiť veci pre svojich klientov ešte lepšie.

Chceme im pomôcť a zvyšiť tak komfort pacientov po celom Slovensku. Preto sme vytvorili transparentný systém - grantový program, do ktorého majú možnosť poslať svoje žiadosti o pomoc. Starostlivo ich posúdime a finančne podporíme tie najlepšie z nich. 

Žiadosti prejde rukami odbornej komiesie

Dbáme na transparentnosť. Všetky projekty posúdi a vyhodnotí odborná komisia zložená zo zástupcov zdravotnej poisťovne, zdravotníckych novinárov a lekárov. Na správe projektu spolupracujeme s odborníkmi z Nadácie pre deti Slovenska, ktorá má s transparentným prerozdeľovaním financií viac ako 25-ročné skúsenosti.


Pre koho je grantový program určený

O finančný príspevok nás môžu požiadať všetky právnické osoby, ktorých náplňou je starostlivosť o pacientov. Poskytujú priamo zdravotnú starostlivosť vo svojom zariadení alebo realizujú aktivity zamerané na doplnkovú starostlivosť, podporu alebo zlepšenie zdravia pre rôzne cieľové skupiny pacientov.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

 • Zdravotnícke zariadenia
 • Nemocnice
 • Kúpele/Liečebne
 • Lekárne
 • Hospice
 • Domy ošetrovateľskej starostlivosti
 • Záchranná zdravotná služba
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Združenia, ktoré pomáhajú pacientom

 • Pacientske organizácie
 • Neziskové organizácie
 • Humanitárne združenia
 • Nadácie
 • Občianske združenia

Ako funguje grantový program

1

Organizácia vyplní elektronickú žiadosť o grant

2

Žiadosti posúdime v dvojkolovom schvaľovaní

3

Vyberieme najlepšie žiadosti

4

Vyplatíme im finančný príspevok

5

Organizácia zrealizuje svoj projekt a vyúčtuje čerpanie príspevku