Komunitné miestnosti pre pacientov v trebišovskej nemocnici

Podporená ogranizácia: Nemocnica Trebišov
Príspevok: 18-tisíc eur
Aktivita: Komunitné miestnosti pre pacientov na psychiatrickom a onokologickom oddelení

Novinku v podobe komunitných miestností pre pacientov na psychiatrickom a onkologickom oddelení sme podporili sumou 18-tisíc eur. Hospitalizovaní pacienti v nich nájdu priestor, kde môžu relaxovať s knihou alebo hudbou či tráviť čas s príbuznými v príjemnom prostredí.

Na oboch oddeleniach trávia hospitalizovaní pacienti často dlhší čas. Naším cieľom bolo preto spríjemniť im pobyt v cudzom prostredí čo najviac. Nová komunitná miestnosť na onkologickom oddelení poskytuje pacientom priestor na relax pri čítaní knihy, počúvaní hudby, ale aj rozhovory s rodinou či psychológom.

Nemocnica Trebisov.jpg

Naším cieľom bolo poskytnúť pacientom okrem medicínskej a ošetrovateľskej starostlivosti aj starostlivosť psychosociálnu. Aj to, ako sa pacient v nemocnici cíti a aké prostredie ho obklopuje, totiž dokáže prispieť k zlepšeniu jeho zdravotného stavu. Prvé komunitné miestnosti budú slúžiť pacientom na onkológii a psychiatrii, kde je zriadenie takéhoto špecifického priestoru ešte dôležitejšie než na iných oddeleniach,“ vysvetlil riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Trebišov MUDr. Juraj Bazár.

Komunitná miestnosť na psychiatrii slúži na nácvik relaxačných techník, muzikoterapiu, psychosociálnu rehabilitáciu ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Pacienti v izbách nájdu klasické i polohovateľné kreslá, knižnicu, interaktívnu stenu, HiFi súpravu či kávovar.

Náklady na stavebné úpravy, výmenu okien, podláh a zariadenie priestorov, aby slúžili svojmu účelu čo najlepšie sa vyšplhali na 18-tisíc eur. Ak sa nový pilotný projekt stretne u pacientov s úspechom, komunitné miestnosti sa budú postupne vytvárať aj v ďalších nemocniciach siete Svet zdravia.