Financovali sme nový rehabilitačný park v Lehniciach

Podporená ogranizácia: Liečebňa Lehnice
Príspevok: 10-tisíc eur
Aktivita: Dlhodobo chorí pacienti majú telocvičňu v historickom parku.

Pacienti zotavujúci sa na oddelení dlhodobo chorých v Lehniciach majú vďaka Dôvere novú telocvičňu na čerstvom vzduchu.

005_vitalita_2020_07_14_csefalvay_img_2913.jpg Pacienti, ktorí sa doliečujú na najväčšom oddelení pre dlhodobo chorých na Slovensku môžu využívať už aj rehabilitačný park v príjemnom prostredí historického lesoparku.
Vitalita Lehnice priamo vo svojom areáli počas leta vybudovala vonkajšiu telocvičnú s posilňovacími strojmi, v ktorej budú hospitalizovaní pacienti tráviť viac času na čerstvom vzduchu a zároveň urobia ešte viac pre zlepšenie svojho zdravotného stavu a skorší návrat do bežného života.

Liečebňa získala príspevok vo výške 10-tisíc eur na výstavbu parku. V minulom roku sa zapojila do grantovému programu Bojovníci za zdravie pre organizácie . Zo všetkých žiadostí o grant, ktoré sme dostali, sme nakoniec podporili  29 nemocníc, ambulancií a organizácií pre pacientov a prerozdelili im sumu 300-tisíc eur. Cieľom bolo, aby ich využili na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti a mali z nich úžitok najmä samotní pacienti.

Aj keď epidémia budovanie projektu na čas pozastavila, prví pacienti už cvičenie na nových strojoch naplno využívajú.